PSI – en förkortning som ställer krav på publicering av öppna data

PSI och öppna data

I svensk förvaltningsrätt talar man egentligen inte om öppna data utan om vidareutnyttjande av handlingar. I praktiken kan man dock säga att de flesta organisationer erbjuder öppna data då de valt öppna licenser.

Fördelen med begreppet öppna data är att det är mer inarbetat, men det passar inte alla. Enligt svensk lag måste myndigheter och kommuner:

  1. Tillhandahålla data – Tillåta vidareutnyttjande av data om inte speciella hinder föreligger. Data som har samma karaktär levereras ofta tillsammans i en datamängd.
  2. Tillhandahålla förteckning – i förebyggande syfte leverera en förteckning över vilka datamängder som man kan tillhandahålla. Denna kallas ofta PSI-förteckning.
  3. Svara på begäran – Ha rutiner för att inom rimlig tid svara när det skickas begäran om vidareutnyttjande av data.

PSI-lagen har funnits sedan 2010 och är en implementation av PSI-direktiv som beslutades om i EU redan 2003. Från början var syftet med direktivet att gynna en större transparens vad gäller offentlig information och tillhandahålla ett sätt för myndigheter att ge snabbare och digitaliserad service till sina medborgare. 2013 breddades direktivet från kravet att “bara” göra data öppen till att också göra den återanvändbar, kostnadsfri och standardiserad för den breda allmänheten och den kommersiella sektorn.

EntryScape Catalog gör det enklare för dig att både tillhandahålla data (1) och en förteckning över vilka datamängder du har (2). Vi har sett att det ofta är fördelaktigt att fokusera på själva förteckningen då den blir ett verktyg för att hålla ordning och reda samt etablera en arbetsprocess inom organisationen. Förteckningen är också viktig då den hämtas in av öppnadata.se och gör att dina data också syns på den europeiska dataportalen. En förteckning ska också finns på den egna webben.

Din förteckning på egen webb och på dataportaler får du helt automatiskt med hjälp av EntryScape Catalog. Boka ett webbmöte med oss så visar vi hur det fungerar och räknar på hur mycket tidsvinster din organisation kan göra.

Vill du komma igång redan i dag och publicera dina första datamängder – kan du skapa ett kostnadsfritt konto på EntryScape Free och laborera.

Vad är PSI?

PSI, som står för “Public Sector Information”, är till största delen detsamma som öppen data, med den lilla skillnaden att PSI i vissa fall tillåter offentliga aktörer att ta ut en mindre avgift för användandet samt att i en PSI-förteckning kan det finnas datamängder som inte har en direkt access till rådata pga sekretess. De öppna data i förteckningen är däremot kostnadsfria, fria att återanvändas och medger direktaccess till rådata.

I våras föreslog EU en uppdatering av PSI-direktivet som om den godkänns kan knuffa utvecklingen av öppna datapolicies ännu mer i rätt riktning. Det nya förslaget, som väntas klubbas igenom nästa år, har som syfte att arbeta bort de hinder som fortfarande sätter käppar i hjulet för att nå målet om oinskränkt återanvändning av information från den offentliga sektorn i Europa.

Kort om dataportaler

Portaler för öppen, offentlig data finns över hela världen och är webbaserade gränssnitt designade för att göra det lättare att hitta återanvändbar information. Portalerna innehåller metadata-poster av så kallade dataset som i kombination med specifika sökfunktioner gör det enklare att hitta intressanta och relevanta data. Öppnadata.se är den svenska officiella dataportalen och den kan du besöka här.

Publicering av PSI-data på din egen webbplats

Med EntryScape Blocks kan du enkelt publicera PSI-data på din egna webbplats. Här ser du hur detta kan se ut.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"