Myndigheten för digital förvaltning har slagit upp portarna

Digg Ardalan

Öppna data är Sveriges enfant terrible när det kommer till digitalisering, men det ska den nya myndigheten DIGG råda bot på om man får tro civilminister Ardalan Shekarabi.

I september invigdes DIGG av Ardalan Shekarabi och Anna Eriksson som blir generaldirektör för den nya myndigheten.

En stor uppgift för DIGG blir att få igång och driva på myndigheters och den offentliga sektorns arbete med att tillgängliggöra öppna data och öka innovationen. Offentliga aktörer publicerar visserligen öppna data, men alltför ofta bara på egen webb och dessutom ostrukturerat i många olika standarder som inte är kompatibla med varandra. Hittills har också tekniken satt stopp för utvecklingen eftersom öppen datapublicering har varit förenat med mycket manuellt jobb. Enligt civilminister Ardalan Shekarabi blir myndigheten nu den enskilt viktigaste plattformen för att Sverige ska bli ledande inom digitalisering av offentlig sektor – ett område där vi alltså legat i botten jämfört med andra länder. Det positiva är dock att inget land i Europa har ett effektivare sätt att samla in data än vi har i Sverige.

– Digitaliseringen har en otroligt viktig roll för Sverige och måste förstärkas inom alla offentliga verksamheter. Vi har tidigare behövt ett system och en struktur för detta, och nu är det på plats. Nu ska vi ta klivet till att på riktigt bli bland de bästa i världen på digitalisering i offentlig sektor, sa Ardalan Shekarabi under invigningen.

Efter en invigningsdag med flera möten på DIGG så känner vi att det finns goda förutsättningar att faktiskt öka både intresse och kunskap för öppen delning av data och hur innovation kan drivas med hjälp av den.

Vi på MetaSolutions ser fram emot att tillföra kunskap för en flygande start och tror att frågor kring öppna data och PSI kommer att landa naturligt tillsammans med digital samordning, e-säkerhet och andra digitala satsningar. Vi är övertygade om att den nya myndighetens fokus i sig självt kommer göra stor skillnad för att förverkligande de idéer och möjligheter som finns i att arbeta med standarder samt terminologier kring en modern webb.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"