Öppna data kan skapa affärsmöjligheter för kommersiella företag

Öppna data affärsmöjligheter

De flesta börjar förstå att öppna data ökar insyn och ökar dialogen mellan myndigheter, medborgare och kommuner. Men – öppenhet är inte längre bara till för regeringar, myndigheter och allmänheten utan kan också skapa konkreta kommersiella fördelar för företag.

Framgångarna med öppen data-publicering har gett skjuts åt teknik som är specifikt utvecklad för att göra publicering av data på internet snabbt och enkelt och tillgängligt för alla, var som helst, när som helst. Offentlig sektor i Europa gör sin information tillgänglig, även för kommersiellt utnyttjande i en rasande fart. På sina håll börjar det privata näringslivet nu också intressera sig för och inse värdet av innovativa samarbeten med offentlig sektor – som kan utmynna i olika vinstdrivande tjänster. Öppen och fri tillgång till offentlig data borde vara ett veritabelt smörgåsbord för den privata sektorn men trots det håller många entreprenörer fortfarande tillbaka.

Vikten av gemensam öppna data-standarder

Så varför skapar företagen inte potentiellt lönsamma produkter och tjänster med hjälp av öppna data i högre utsträckning? Den främsta anledningen är att mycket av den information som företag är intresserade av inte är publicerad, och att det som är publicerat kan ha i format som inte går att använda på ett enkelt sätt. I och med den standard för publicering som är satt i EU,DCAT-AP är nu publicerad data relativt enkel att hitta men mer uppmärksamhet behöver nu ges till att ge efterfrågade format på data. Enkelt uttryckt kan sägas att ett API till data är att föredra och att realtids access till system är bättre än periodvisa uppdateringar. Om man inte har en efterfrågan på visst format så är JSON baserade API:r mest efterfrågade idag.

Affärsmässiga fördelar med öppna data

Det har gjorts många undersökningar om värdet av öppen data för samhällsekonomin i stort. Men om vi istället tittar på enskilda organisationer så finns det affärsmöjligheter och nyttor direkt i verksamheten. Tidigare var privata företags egenförvärvade information, som kunduppgifter, affärsstrategier eller statistik, en väl förborgad hemlighet. Nu, i vår hyperlänkade och digitaliserade värld är istället öppenhet och transparens det nya svarta. De framåtlutade, privata företag som står i startgroparna för öppna samarbeten kring myndighets- och kommundata gör det dock för att de faktiskt vill, och kan, förbättra sin affär med hjälp av öppna data.

Ett par skisser med inspiration från andra länder

  1. Datakällor för skog, jordbruk och sophantering kan bli mäklartjänster för att göra bio-återinvesteringar, dvs sopor för någon blir bränsle, fibrer eller djurmat för någon annan.
  2. Då alltfler mäter och följer sin hälsa med pulsmätare, stegräknare, mm så kan rådgivningstjänster skapas med dessa data ihop med forskningsdata kring hälsa och livsstil.
  3. Gör de > 60.000 cykelpassager i Stockholm city till ett enda stort mätinstrument, dvs cyklisterna rapporterar var de kör mot att de erbjuds en tjänst kanske byggd på öppna geodata. T.ex. ruttplanering med livedata-baserade kövarningar och servicepunkter. Nyttan går två vägar och insamlad data blir dramatiskt mycket rikare att göra stadsplanering på.
  4. Vilka finansiella tjänster skulle se dagen om årsredovisningar, registreringar, mm blev öppen data? Idag kostar det pengar att få del av dessa från Bolagsverket.
  5. De flesta som kör bil har förmodligen använt en GPS (satellitnavigering) för att hitta till rätt adress. Den adressinformationen finns även tillgänglig som offentlig öppen data som går att utveckla vidare till olika innovativa kommersiella lösningar.
  6. Om du brukar beställa hemleverans av varor på nätet finns för det mesta ett fält där du skriver in ditt postnummer. I vissa webbläsare kan du då se resten av din adress fyllas i automatiskt. Postnummerdatabasen och de API:er för utvecklare som vill använda datat underhålls av Postnord som är ett statligt reglerat privat företag. Här finns också en stor potential att utveckla smarta tjänster både för andra företag och för konsumenter.

De affärsmässiga fördelarna med att använda exempelvis kart- och postnummerdata är uppenbara men det finns offentlig öppen information, där affärsfördelarna är svårare att se. I Storbritannien som ligger långt fram i alla avseenden vad gäller öppna data, finns flera exempel på att företagande startat som en direkt följd av öppna data.

Så kommer du igång

Om du arbetar på ett kommersiellt företag och vill veta mer om potentialen med öppna data och den tillväxt som den kan leda till, eller om du är en offentlig aktör som vill katalysera innovation kring dina öppna data och hitta samarbeten i den privata sektorn ska du besöka den nationella portalen öppnadata.se. Vi lägger dessutom löpande ut länkar och material på vår web entryscape.com. Du är också välkommen att höra av dig till oss för en workshop kring just dina behov för att komma igång!

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"