Interoperabilitet var enklare när en skruv skulle passa i en mutter

Samverkansprojektet Single Face to Industry (SFTI) verkar för enhetlighet i [...]