Öppna myndigheten – då är offentlig förvaltning öppen på riktigt

Att arbeta med IT-system eller efter arbetsrutiner som inte anpassats [...]