Informationssäkerhet stärks med Öppna data

Grunden för god informationssäkerhet är att veta vilka datamängder [...]