Värdefulla datamängder – så arbetar Lantmäteriet med öppna data

Lantmäteriet planerar att göra öppna data tillgängliga avgiftsfritt i början [...]