Boka demo av EntryScape

EntryScape stödjer – med hjälp av våra applikationsmoduler Blocks, Catalog, Registry och Terms – hela livscykeln för datahantering, från import till åtkomst.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att förbättra din datahantering? Fyll i formuläret så återkommer vi för att boka ett demo-möte. Under denna demo kommer vi bland annat:

  Titta på hur systemet kan stötta de behov som finns i din organisation
  Introducera EntryScape och gå igenom de moduler som är av ditt intresse
  Visa konkreta exempel på hur organisationer arbetar med EntryScape

Några av våra kunder

Organisationer över hela Europa väljer MetaSolutions