Skövde kommun går i bräschen för öppna data

Öppna data och öppen källkod är hett. När vem som helst helt fritt kan börja använda och experimentera med olika datakällor skapas nya, kreativa innovationer som kan ha stark effektiviseringspotential i offentlig sektor, och som i sin tur kan leda till positiva samhällsekonomiska effekter.

Skövde Kommun

Ökad nytta med frisläppt data

Tack vare gemensamma standarder och nya data-policys blir öppen data genast oumbärlig för myndigheter, kommuner och landsting. En offentlig aktör som tidigt insåg verkliga värdet av att använda öppna data är Skövde kommun.

Skövde har tagit ett stort steg mot att bli en av Sveriges öppnaste kommuner. Genom sitt pionjär-projekt har kommunen både lyckats med att göra data enligt EU-standard tillgänglig för medborgare och näringslivet, men också skapat stor uppmärksamhet kring sin satsning.

De har släppt sina första öppna datamängder och fortsätter nu med att lansera maskinläsbara data i format som är specifikt anpassade för dem som på allvar vill forska i och utveckla nya typer av digitala tjänster. Det första steget i den satsningen är att förse utvecklare med ett enklare sätt att komma åt jämförelsetal kring bland annat skolor och äldrevård i kommunen. På kommunens webbplats finns numera en katalog som innehåller listor på de datakällor som är fria för alla att använda.

– På sikt kommer tänket och arbetssätten kring öppna data att beröra de flesta av kommunens verksamhetsområden, säger Fredrik Edholm, IT-chef vid Skövde kommun.

Det finns redan nu nya, kommersiella tjänster som använder kommunens öppna data. I ett nära samarbete med MetaSolutions har till exempel bostadssajten Hemnet tagit fram en specifikation för hur skolinformation kan publiceras som öppna data. I katalogen går det att mata in allt från skolans namn och var den ligger till hur många elever som skolan kan ta emot varje termin. Katalogen, som listar alla skolor i Sverige, får återanvändas fritt för alla kommuner. Hemnet använde Skövdes skoldata i anslutning till en bostadsannons som ger bostadsspekulanter en exakt anvisning om hur nära huset eller lägenheten olika skolor i kommunen ligger.

Hemnets idé visar att innovationsmodellen för öppna data gör data-användaren, i det här fallet Hemnet, lika viktig som den som äger själva datat, dvs. Skövde kommun.

– Vi har bevakat området och fattat ett strategiskt beslut om att det nu är dags att släppa all vår data fri så att vi kan skapa mer nytta för invånarna, avslutar Fredrik Edholm i en intervju i Skaraborgs Allehanda.

Vid sidan av att utveckla nya kommersiella tjänster kan öppna data användas för att effektivisera organisationer inom offentlig sektor, både spara på kostnader men också att snabbare få ut informationstjänster som innebär fördelar som till exempel medborgardelaktighet eller samarbeten mellan andra samhällsaktörer.

Ta del av fler kundcase