Bli vår partner – länka ditt företag till den senaste tekniken inom informationshantering

Ett partnersamarbete med oss ger dig tillgång till den senaste länkade data-tekniken
och många års erfarenhet av semantisk webb.

Advice & Solutions

Du vet hur Länkade Data kan användas och vilken nytta det kan skapa. Tillsammans arbetar vi med rådgivning och informationsmodellering för att få fram den bästa lösningen.

Integration

Du kan skapa lösningar för informations förvaltning helt eller till del byggt på EntryScape.

Technology

Vi är starkare tillsammans, bli ekosystems partner med oss .

Current partners

Findwise

Findwise skapar affärsvärde hos organisationer där information prioriteras genom att leverera affärskritiska lösningar och sökapplikationer. Kort sagt hjälper vi företag att hitta, analysera och agera på information.

 


Redpill-Linepro is a leading provider of professional Open Source services and products in the Nordic region. Providing consulting, development, training, support, managed services and application management for many of the world’s leading Open Source software products. As a subcontractor to Redprill Linpro, MetaSolutions’ product EntryScape is now available under the framework agreement with the Swedish National Procurement Services (Kammarkollegiet). The framework agreement includes areas such as cataloging solutions, meta catalogs and resource management.

Kontakta oss! Vi ser fram emot att diskutera ytterligare möjligheter till samarbete.