Integritetspolicy

Denna policy gäller från och med 2020-06-01 tills vidare.

Vi på MetaSolutions värnar om din integritet. Vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi publicerat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara på dina rättigheter och din integritet när vi hanterar dina uppgifter.

I denna integritetspolicy beskriver vi bl.a. följande:

 • Vilken information vi samlar in och varför.
 • Hur vi använder informationen.
 • Vilken information vi delar med andra.

Personuppgiftsansvarig och biträde

MetaSolutions AB, org.nr. 556854-0701, Söder Mälarstrand 21, 118 20 Stockholm är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som beskrivs i denna policy.

MetaSolutions är även personuppgiftsbiträde i de fall vi behandlar dina personuppgifter för någon annans räkning, t.ex. om dina personuppgifter förekommer i datamängder i vår tjänst EntryScape. Vi hänvisar då till vår kunds integritetspolicy för mer information om hur dina personuppgifter hanteras.
Om du har frågor rörande denna policy, behandlingen av personuppgifter eller vill ta tillvara på dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på privacy@metasolutions.se.

Information som vi samlar in och laglig grund

Vi samlar in information på följande sätt och med följande lagstöd:

 • Information som du själv eller din organisation lämnar till oss.
  • Användarkonton
   Du måste ha ett användarkonto för att kunna använda våra tjänster såsom t.ex. EntryScape eller vårt community. När du eller din organisation öppnar ett konto ber vi er om personuppgifter, till exempel namn och e-postadress för att kunna hantera kontot. Personuppgifterna behandlas med stöd av vårt avtal och i vissa fall med stöd av vårt berättigade intresse.
  • Vårt community, nyhetsbrev och annan kommunikation
   Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du besöker vår webbplats, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kontaktar oss i olika ärenden i syfte att hantera förfrågningar, kommunicera med dig, ge dig en bra upplevelse av våra tjänster eller när du deltar i gruppdiskussioner i vårt community. Personuppgifterna behandlas med stöd av vårt avtal och i vissa fall med stöd av vårt berättigade intresse.
 • Information som vi får när du använder våra tjänster.
  Vi samlar in information hur du använder våra tjänster och webbplatser, till exempel när du visar och interagerar med innehåll och funktioner. Det gäller följande typer av information:

  • Logginformation
   När du använder tjänsten eller visar innehåll som tillhandahålls av oss samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar med stöd av vårt berättigade intresse. Loggdata innehåller följande:

   • Information om hur du använde vår tjänst, till exempel dina sökfrågor.
   • IP-adress.
   • Cookies som kan identifiera din webbläsare eller ditt användarkonto.
  • Lokal lagring
   Vi kan samla in och spara information (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och programcacher med stöd av vårt berättigade intresse.
  • Cookies
   En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator, det vill säga din dator, och används till att analysera hur besökare använder webbsidan. Uppgifterna samlas in med stöd av det medgivande du lämnar i webbläsaren. Det finns två olika typer av cookies; temporära och sådana som lagras på din dator. De som lagras på din dator används exempelvis för att visa upp vad som är nytt på en hemsida sedan du sist var där. I cookien står då senaste besöksdatum.
   Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte har möjlighet att använda tjänstens funktionalitet fullt ut, t.ex. kommer inloggningen inte att fungera.
   Vi använder oss av cookies för att kunna hantera inloggning samt att analysera besöksstatistik. Det är viktigt att förstå att en cookie inte kan användas för att förstöra eller på annat sätt skada en besökares dator.
  • Tredje part cookies
   Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats. T.ex. vilka externa sidor besökarna kommer ifrån, vilka söktermer som används och vilka undersidor som besöks mest frekvent. Uppgifterna samlas in med stöd av det medgivande du lämnar i webbläsaren.
   Vi samlar in statistisk över användningen och beteende på våra webbsidor. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonymiserad.
   MetaSolutions och EntryScape webbsidorna använder sig av Google Analytics för webbanalys, Sharpspring för opt-in (registrering av email för vidare kommunikation), Hotjar webbanalys, Google Adwords samt LinkedIn för remarketing.
 • Uppgifter från andra källor
  • I vissa fall kan vi inhämta information från andra källor t.ex. samarbetspartners, koncernbolag och andra leverantörer. Vi kan även samla in och uppdatera dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering. Informationen samlas in med stöd av vårt avtal och i vissa fall med vårt berättigade intresse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig eller din organisation, för att uppfylla en begäran från dig eller för att genomföra marknadsanalyser och marknadsföring. Vi kan även komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Profilering

Om du är kund hos oss kan vi komma att titta på hur du använder vår webb, vilka av våra tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till och liknande uppgifter. Detta gör vi för att tillhandahålla dig anpassade erbjudanden om våra tjänster. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering genom att kontakta oss.

Så här används informationen vi samlar in

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla och förbättra tjänsterna, utveckla nya tjänster och skydda MetaSolutions och våra användare.
Informationen som vi samlar in med hjälp av t.ex. cookies används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på tjänsten. En av produkterna som vi använder för det ändamålet är Google Analytics. Genom att spara dina språkinställningar kan vi till exempel visa våra tjänster på språket som du använder.

 • Vi använder även information vi samlar in för att:
 • hålla dig löpande informerad då ny information läggs upp under vår blogg/nyhetssida,
 • Skicka den information du efterfrågar från vår kunskapsbank och våra resurssidor,
 • Informera dig om aktiviteter du kan vara intresserad av att delta på,
 • Kontakta dig och ge dig den hjälp du efterfrågar,
 • Kontakta dig gällande rekrytering om du har sökt en tjänst hos oss,
 • Hantera konton och användarprofiler i våra tjänster du är användare för,
 • För att tillhandahålla vårt community där du kan ställa frågor och utbyta erfarenheter med andra communitymedlemmar.

Information som du publicerar i våra tjänster

I våra tjänster kan du publicera information offentligt. Kom ihåg att information som du publicerar offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. Du eller din organisation är personuppgiftsansvarig för all information som du/ni lagrar i våra tjänster som EntryScape och Entryscape Free och för att tillse att denna behandling överensstämmer med gällande dataskyddslagstiftning.

Information som vi delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför MetaSolutions förutom i följande situationer:

 • För att tillhandahålla dig efterfrågad tjänst.
  Exempelvis delar vi personuppgifter som namn och användarprofil i vårt community med andra medlemmar i syfte att ha en levande och fungerande communitytjänst.
 • Med ditt samtycke
  Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför MetaSolutions om du har tillåtit oss att göra det.
 • Av juridiska skäl
  Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför MetaSolutions om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:

  • tillmötesgå tillämplig lag, regel, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet
  • garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem
  • upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem
  • skydda mot skador i MetaSolutions rättigheter, egendom eller säkerhet, MetaSolutions användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.
 • Med samarbetande bolag
  Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss t.ex. för att hantera utskick, leverera tjänster, kommunicera erbjudanden, tillhandahålla IT-system och genomföra kundanalyser. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Informationssäkerhet

Vi jobbar hårt för att skydda oss och våra användare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder är:

 • Vi krypterar tillgången till våra tjänster med SSL.
 • Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.
 • Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till MetaSolutions anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt anställningsavtal eller separat tystnadsplikt.

Länkar och externa webbplatser

På våra webbsidor finns länkar till andra webbplatser och sociala medieplattformar. Vi månar om den personliga integriteten för dig som besöker våra webbplatser. I händelse att du använder t.ex. sociala medier så rekommenderar vi dig att ta del av de policies som gäller för dessa webbplatser.

Dina rättigheter

 • Rättelse och tillgång till dina personuppgifter
  Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.
 • Återkalla eventuella samtycken med framtida verkan
  Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.
 • Motsätta dig behandling
  Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst avsäga dig t.ex. reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss.
 • Radering
  Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
 • Begränsning av behandling
  Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.
 • Dataportabilitet
  För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.
 • Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter
  Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss direkt, våra kontaktuppgifter finner du i denna policy.
  Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt synpunkter kan du även framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.
 • Ändringar
  Denna integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer att lägga upp meddelanden om ändringar i integritetspolicy på den här sidan och om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande.