Evenemang och webinarier

Bygg kunskap kring öppna data och länkade data

Vi tillhandhåller webinar för att hjälpa dig oavsett vilken fas din organisation befinner sig i. På begäran håller vi också anpassade utbildningar expertledda av oss på MetaSolutions. Vi finns också regelbundet på mässor och konferenser, kom och träffa oss där.
Saknas datum på webinar så fråga oss alternativ

Boka ett personligt webinar

Vi erbjuder skräddarsydda och personliga webinars inom följande ämnen: öppna data introduktion, ta fram och publicera skoldata enligt specifikation, bemästra tabelldata samt skapa och förvalta API:r.