Nyheter från MetaSolutions och EntryScape

Undvik bluffakturor och andra bedrägerier med ökad transparens

Undvik bluffakturor och andra bedrägerier med ökad transparens

Minska risken för bedrägerier, öka transparensen och minimera manuellt arbete kring inköp. Använd öppna data som en del i processen att förebygga dessa risker. Det är enkelt och sparar på administration från dag ett, samt har potential att spara miljonbelopp i närtid....

Reflektioner från konferensen Smarta städer 2018

Reflektioner från konferensen Smarta städer 2018

MetaSolutions deltog nyligen, tillsammans med 663 besökare, i konferensen Smarta Städer som gick av stapeln för andra gången. Vi tror att detta var svenskt rekord i antal presentationer som pekade på öppenhet som nyckeln till framgång. Under dessa dagar hade vi många...

Träffa MetaSolutions på Smarta städer

Träffa MetaSolutions på Smarta städer

En smart stad tar tillvara de chanser som står till buds och öppna data ger många möjligheter till en smartare stad. Vi hjälper idag både städer och myndigheter att publicera och förvalta data och på så sätt sprida både data och kunskap. Att dela data och information...