Demo – webbsidor som drivs av information från EntryScape

Webbsidor för hur information om datamängder med kopplade idéer och showcases kan se ut på en egen webb. Efter följer exempel på hur man kan presentera dokumentsamlingar på sin egen webb.

PSIdata sidor, ideer och showcase:

Sidorna ovan visar exempel på sökningar. Metadata kan finnas i flera olika EntryScapes moduler. Gemensamt är att alla dessa sidor använder sig av EntryScape Blocks. EntryScape Blocks hämtar information från EntryScapes API och visar upp resultatet via olika färdiga gränssnittskomponenter – blocks – så som söklistor, facetter, metadata formulär osv. Dessa blocks ger stor flexibilitet i att skapa presentationer på många olika sätt. För att förenkla har vi tagit fram exempelpresentationerna ovan som visar några av de vanligaste lösningarna. För den som är nyfiken hur EntryScape Blocks fungerar hänvisar vi till dess teknisk dokumentation, mer specifikt till utvidgningen för öppna data.

När man skapar en presentation innefattar det oftast tre steg:

  1. Teknisk integration på webbsidan (*).
  2. Val av funktionalitet, oftast väljer man en stil som motsvarar en av sidorna ovan.
  3. Anpassning till sitens egen grafiska profil genom framtagning av specifik CSS.

(*) Integrationen innefattar att man pekar ut några javascript och lägger till några html taggar, hur det görs varierar dock beroende på vilket CMS man använder sig av (t.ex. WordPress, SiteVisison, EpiServer etc.).

Alternativa lösningar

Varför ska man ha en PSIdata-sida

Vad som är öppna data regleras i PSI- och Inspire-direktiven från EU som också införts i svensk lagstiftning.

Svenska lag säger att ”En myndighet ska publicera en förteckning över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande samt tillhörande information”.

Enligt riktlinjer från DIGG så ska en sådan förteckning levereras som en fil på en adress som följer metadatastandarden DCAT-AP-SE. Utöver detta är det också rekommenderat att varje organisation har en webbsida, en så kallad PSIdata-sida som finns på en adress som ser likartad ut för alla organisationer, nämligen: https://dinorganisation.se/psidata

Notera att denna sida kan i sin tur ha flera undersidor, det viktiga är att det finns en enhetlig ingångssida som folk kan hitta hos varje organisation.

Denna demo handlar i stort om hur man med hjälp av EntryScape Blocks kan skapa en bra sådan PSIdata-sida, potentiellt med några undersidor.