Fortsatt nationell samling kring datadelning

Nationell dataverkstad driver användningen av öppna och delade data inom offentlig förvaltning framåt genom att ta fram specifikationer för efterfrågade datamängder. Det innebär att kommuner och regioner som inte själva har resurser att göra det får en snabbstart med att publicera öppna data.

För att publiceringen av öppna data ska ta fart behöver kommuner och regioner hjälp med specifikationer av datamängder och vägledningar om hur datamängderna ska hanteras. En specifikation kan liknas vid ett recept på datadelning. Om det görs i form av en nationell samverkan kan kommunerna och regionerna ingå i ett ekosystem, vilket gör det möjligt att hantera gemensamma resurser på ett effektivt sätt.

Så har man tänkt inom Nationell dataverkstad. Det är en satsning som går ut på att hjälpa regioner och kommuner att arbeta effektivt och kvalitativt med öppna och delade data. Det omfattar bland annat att ta fram specifikationer för datamängder som det är stor efterfrågan på inom regional och kommunal sektor. Nationell dataverkstad är den första nationella satsningen för att samordna regioners och kommuners hantering av öppna och delade data.

– Vi har kartlagt behoven och kommit fram till 85 datamängder som efterfrågas. Efter ytterligare undersökningar beslutade vi att ta fram specifikationer för 30 av dem, berättar Fredrik Eriksson, projektledare för Nationell dataverkstad.

Västra Götaland leder arbetet

Fredrik Eriksson är till vardags regional samordnare för öppna data inom Västra Götalandsregionen. Att Västra Götalandsregionen fick uppdraget att leda arbetet när det startades 2021 berodde på att det var den enda regionen som hade en etablerad samverkan för att jobba med öppna data, vilket man haft sedan 2019.

Bland organisationer som bidrar märks bland annat MetaSolutions, företaget bakom den öppna källkodsplattformen EntryScape för att hantera och publicera öppna data. MetaSolutions är upphandlat av Nationell dataverkstad för att utveckla de datamodeller och specifikationer som löpande tas fram. En specifikation kommer även till nytta i upphandlingar då de blir krav på hur system ska kunna göra data tillgängliga.

I nuläget finns det klartecken för att fortsätta arbetet med Nationell dataverkstad, som pågår för fullt, fram till årsskiftet 2023/24. För närvarande är ett tiotal specifikationer och lika många vägledningar klara och flera granskas inför slutlig publicering. Det finns till exempel specifikationer för lediga tomter, koldioxidutsläpp, luftkvalitetsdata, leverantörsreskontra, badplatser och lekplatser. Flera specifikationer har redan kommit till användning för att publicera datamängder. Läs gärna mer här

– Dessutom jobbar en del andra organisationer med att ta fram specifikationer som finns med på vår lista, till exempel Visit Sweden inom besöksnäringen, säger Fredrik Eriksson.

Hinder för datadelning

Med tanke på den bevisade nyttan med delade data, till exempel vad gäller ökad intern effektivitet, samt ökad transparens, så kan man tycka att Sveriges kommuner och regioner borde stå i kö för att få nya specifikationer. Men arbetet möts av flera utmaningar, varav de följande tre är de största:

  • Att få kommuner och regioner att fokusera på arbetet med delade data, eftersom de måste prioritera många olika aktiviteter. Det är inte alltid som nyttan uppfattas som tillräckligt tydlig för att motivera ett arbete med att dela öppna data.
  • Att det finns en uppfattning om att det är svårt att jobba med öppna data, att det saknas kompetens. ”Min uppfattning är att det är precis tvärtom”, kommenterar Fredrik Eriksson.
  • Att det inte alltid är självklart för kommuner och regioner att samarbeta.

Det är oerhört viktigt med en nationell kraftsamling för att övervinna de här hindren, vad gäller hantering av öppna data. I det arbetet fyller Nationell dataverkstad en viktig roll. Förhoppningen är att kunna visa styrkan med samarbete över kommun- och regiongränser.

– Inom Nationell dataverkstad har vi knutit till oss experter som kan hjälpa kommuner och regioner att komma i gång. Det gör vi bland annat genom att utbilda samordnare av öppna data, säger Fredrik Eriksson.

Ställ krav på öppenhet

För det fortsatta arbetet, både inom Nationell dataverkstad och i andra sammanhang, understryker Fredrik Eriksson vikten av att se framåt:

– Man bör inte gräva för mycket i det gamla, utan i stället börja göra rätt saker. Arbetet med öppenhet är en viktig del i arbetet med att digitalisera den offentliga förvaltningen. Vi behöver börja ställa krav på öppenhet i nya projekt och upphandlingar, avslutar han.

Testa Entryscape free

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"