MetaSolutions utvecklarstyrka för EntryScape nästan fördubblad

MetaSolutions utvecklarstyrka för EntryScape nästan fördubblad.

Om du driver ett företag eller basar för en avdelning som ägnar sig åt utveckling av mjukvara, så vet du med all säkerhet vilken utmaning som är den allra största i dag: att rekrytera utvecklare. På MetaSolutions har man i detta svåra läge på kort tid ökat antalet utvecklare från sex, till tio. Här berättar Eric Hjelmestam, vd på MetaSolutions, hur det har gått till.

Dennis, Danielle, Susanna och Björn har hunnit finna sig till rätta på MetaSolutions, antingen på kontoret eller från en arbetsplats i hemmet. Tre av dem är front end-utvecklare, den fjärde back end-utvecklare. Eric Hjelmestam, vd på MetaSolutions, är väldigt nöjd att alla valt att börja ny karriär på MetaSolutions:

– Det går bra för MetaSolutions och vi behöver bredda funktionaliteten för vår tjänst EntryScape för att organisera datadelning och publicera öppna data. Vi behöver blir fler och det är fantastiskt att vi lyckats hitta och anställa flera nya utvecklare, säger Eric Hjelmestam.

Fyra vägar till rekrytering

De nyanställda utvecklarna har hittats och rekryterats på fyra olika sätt:

  • Genom ”fotarbete”. Medarbetare från MetaSolutions har varit på plats på olika nätverksträffar och hållit korta föredrag, samt presenterat företaget.
  • Medarbetare som redan fanns på plats har tipsat bekanta om att jobba på MetaSolutions.
  • I ett fall anlitades en extern rekryterare.
  • Och i ett fall var det en tidigare anställd som kom tillbaka efter att ha tagit en akademisk examen.

– Man behöver prova alla olika metoder för att rekrytera utvecklare. Det räcker inte att bestämma sig för en strategi och sedan hålla sig till den, säger Eric Hjelmestam.

Självklart måste arbetsgivare som vill locka utvecklare i dag också erbjuda flexibla arbetsvillkor. I fallet med de fyra nyanställda utvecklarna på MetaSolutions jobbar en stor del på distans, två delvis på distans och en på kontoret på Södermalm i Stockholm.

– Att erbjuda flexibla arbetsvillkor är viktigt för alla arbetsgivare, i alla branscher, i dag, säger Eric Hjelmestam. För oss är det självklart, vi startade företaget digitalt dag ett så att säga.

Öppna data och öppen källkod starka argument

Under rekryteringsprocesserna har han noterat vilka aspekter av MetaSolutions verksamhet som har tilltalat kandidaterna. Det är att MetaSolutions jobbar med moderna tekniklösningar, öppen källkod och samhällsförbättring. Tjänsten EntryScape för att organisera data och publicera den öppet uppfyller alla tre kraven.

Förutom att ha ett bransch- och yrkesspecifikt tänk framhåller Eric Hjelmestam även generella råd för rekrytering, förutom de redan nämnda flexibla arbetsvillkoren.

– Vi försöker tala om vilka vi är på MetaSolutions och varför vi finns, vilket syfte vi har. I vårt fall handlar det ytterst just om att öka öppenhet och tillit i samhället, med hjälp av modern teknik.

Ytterligare ett bra råd är att jobba kontinuerligt som arbetsgivare, definitivt när det gäller att rekrytera utvecklare. Den traditionella modellen, att utlysa en tjänst när det uppstår brist, håller inte. Man behöver ha ögonen öppna för lämpliga kandidater hela tiden, även om det inte finns något specifikt behov för stunden. Utgå från att behovet kommer att komma.

Ett välkommet ”problem”

Slutligen handlar rekrytering av utvecklare, som det mesta i livet, om att ha en positiv attityd för att lyckas. Visst är det bra att vara realistisk, och ibland även skeptisk. Men att bara beklaga sig över att det är svårt att rekrytera utvecklare är inte särskilt produktivt. Att fler behöver anställas är trots allt ofta, kanske för det mesta, ett tecken på att en verksamhet går bra.

Om man ska dra några lärdomar av MetaSolutions rekryteringsresa så är det dels att se över vad den egna organisationen står för och erbjuder, dels att prova på en kombination av flera strategier för rekrytering.

Test Entryscape free

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"