Kundundersökning visar vägen framåt för EntryScape

MetaSolutions årliga kundundersökning innebär en fortsättning på trenden med nöjda kunder. Ett intressant rön från undersökningen är tydligt positiva upplevelser av att ha deltagit på utbildningar för MetaSolutions plattform EntryScape för öppna data och delade data.

Årets upplaga av MetaSolutions kundundersökning har återigen genomförts av det välrenommerade undersökningsföretaget Mistat. Undersökningen bjuder på svar från 116 deltagare, vilket är en ökning med 38 procent jämfört med förra årets 84. Svarsfrekvens är 26 procent, vilket får betecknas som bra för den här typen av undersökningar. Deltagarna kommer från både kommuner och myndigheter.

MetaSolutions rekommenderas varmt

Att 85 procent av deltagarna utan att tveka skulle rekommendera MetaSolutions och företagets produkter till andra är ett sammanfattande betyg som heter duga. Den inställningen grundar sig i att över 70 procent säger sig vara nöjda eller mycket nöjda med MetaSolutions. Värdet enligt det etablerade mätetalet Nöjd kundindex är 72,8, vilket är mycket bra.

Det är högintressant att andelen nöjda eller mycket nöjda är hela 90 procent för kunder som genomgått en utbildning anordnad av MetaSolutions.

– Det är tydligt att våra kunder får stor nytta av våra utbildningar. Vi märker också positiva effekter för kunder som engagerar sig i gemenskapen kring EntryScape. Det här är områden vi kommer jobba ännu mer med framöver, säger Eric Hjelmestam, vd på MetaSolutions.

Önskemål ger utveckling utifrån kundbehov

Undersökningen som innehåller ett stort antal olika frågor tar även upp önskemål om önskad ny funktionalitet i EntryScape. Det finns inga starka önskemål med större uppslutning än andra, utan det handlar om ett antal olika synpunkter. Här följer några exempel som visar att det handlar om detaljerade önskemål:

  • Bättre filtrering och sortering i tjänsten Catalog.
  • Koppla förslag till sin egen webbplats för andra att föreslå datamängder.
  • Möjligheter att ladda upp större filer via programmeringsgränssnitt (APIer).

– Vi läser igenom de här önskemålen noga och pratar även med våra kunder om dem. Vi diskuterar vilka vi kan ta med i våra planer för utveckling och när det kan göras, säger Eric Hjelmestam.

Han tillägger att alla som vill självklart är välkomna att ta kontakt på EntryScape Community eller på info@metasolutions.se för att diskutera önskemål ytterligare. På användar- och kundforumet så kan också dialogen med andra användare i gemenskapen få en start för lärdomar och samarbeten kommuner, regioner och myndigheter emellan.

– Vi kommer även med nyheter i höst som kommer hjälpa till att förbättra dialogen med kunder och användare, säger Eric Hjelmestam.

Bra känsla inför omstart i augusti

En kundundersökning gjord i juni kan jämföras med ett slutbetyg efter ett läsår i skolan. I så fall får MetaSolutions med beröm godkänt. Men liksom de flesta skolelever behöver ladda om inför en starten av en ny termin i augusti, blir det dags MetaSolutions att ta nya tag då. Bra värde för Nöjd kundindex betyder absolut inte att man kan slå sig till ro nöjd och belåten.

– Kundundersökningen är en del av att kolla av kundernas verklighet, så att vi kan jobba med rätt saker på MetaSolutions. Den visar också var det finns förbättringspotential. Det är en hjälp för att få till viktiga förändringar och förbättringar, vilka vi tar i tu med efter semestern, avslutar Eric Hjelmestam.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"