Alex Forsberg vid MetaSolutions föreläser om klimatdata och metadata för klimatet vid Klimatkommunernas webbfika

För varje dag genereras mer information än vad vi kan bearbeta. Samhällen blir uppkopplade med hjälp av sensorer och den digitala infrastrukturen utvecklas i en exponentiell takt. Hur kan en offentlig aktör tillgängliggöra och använda information för att bli mer hållbar?

Kan information om luftkvalitet bidra till en smartare samhällsplanering? Vilka globala hålbarhetsmål blir enklare att uppnå om vi använder klimatdata som en resurs? Alex Forsberg på Metasolutions gästar Klimatkommunernas webbfika för att ge exempel på metadatans roll i omställningen.

Se föreläsningen i efterhand här (utan kakor här):

Praktisk information

Klimatkommunernas webbfika är en halvtimme via webben med en intressant gäst och klimatkollegor på distans. Chatten är öppen för frågor.

Tid och datum: 16 juni 2022 kl. 14:30-15:00

Titel: Metadata för klimatet

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"