Med data blir elanvändning smartare – målet är klimatneutralitet

Med data blir elanvändning smartare – målet är klimatneutralitet - Intervju med Rickard Dahlstrand

ElectriCITY driver ett stort antal projekt för smarta och hållbara städer. En projekt har som mål att göra elanvändningen i Hammarby Sjöstad i Stockholm klimatneutral. Rickard Dahlstrand på ElectriCITY berättar om hur det ska gå till och om hur data är nyckeln till smartare förvaltning av fastigheter.

Det är lätt att förstå att fastighetsbranschen behöver ha tillgång till och kunna hantera data av olika slag. Ett av de viktigaste områdena ur det perspektivet är att effektivisera energianvändning. Det har man tagit fasta på i stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm.

ElectriCITY som beskriver sig som en medborgardriven innovationsplattform driver cirka 30 olika miljö- och hållbarhetsprojekt i stadsdelen, under samlingsnamnet Hammarby Sjöstad 2.0. Det gör man tillsammans med cirka 70 samarbetspartner, som företag, forskningsinstitut och högskolor, samt Stockholms stad. ElectriCITY är även verksamt i andra svenska städer, till exempel i Lund och Örebro, och är även delaktiga i internationella samarbeten.

– Vi jobbar bland annat med att optimera elanvändningen. I många fall handlar det inte om några komplicerade systemlösningarna, men de är inte lönsamma i dag, förklarar Rickard Dahlstrand, CTO med ansvar för teknik- och produktutveckling på ElectriCITY.

Bland exempel på komponenter i tänkbara lösningar för smartare elanvändning märks mikronät för eldistribution, likströmsnät, handelsplatser för el och batterier för att lagra el. Det behövs ny utrustning (eller infrastruktur), nya tjänster för handel med el och i vissa fall förändrade lagar och regler för hur det får gå till. Förhoppningar är att sådana tillskott ska göra det enklare, och därmed lönsamt, att använda el på smartare sätt, vilket i sin tur ska bidra till hållbarhet och en bättre miljö.

– Ett exempel är att det ska gå att köpa el till ett visst pris i november och sedan få den levererad i juli. Ett annat att kunna välja tidpunkt och typ av el för att ladda en elbil, säger Rickard Dahlstrand.

Ett annat konkret exempel är att en stor fastighet med många solpaneler på taket kan sälja el direkt till en grannfastighet. För att det ska fungera krävs ett mikronät, en handelsplats, troligtvis nya elmätare eller i alla fall elmätare vars funktion kan utökas med hjälp av mjukvara, bara för att nämna några krav.

Tillgång till data är en nyckelfaktor för att lyckas skapa de här nya lösningarna för elanvändning. Det behövs både för att få nödvändiga nya digitala tjänster att fungera och för att skapa transparens. Ett exempel på det senare är att göra det möjligt för konsumenter att se hur el har producerats.

Det här har man även insett på MetaSolutions, vilket har lett till ett samarbete med ElectriCITY. Behoven av data för smart elanvändning stämmer väl överens med de tjänster för att hantera, publicera och konsumera öppna data som MetaSolutions erbjuder.

Rickard Dahlstrand är en herre med många järn i elden. Han jobbar även med ett fastighetsdatalabb, vilket ElectriCITY driver tillsammans med 100 deltagande organisationer, till exempel RISE och Vasakronan.

– Det går snabbt att se nyttan med smart datahantering i fastighetsbranschen. Utmaningen är att det är svårt att förstå hur ekosystemet bör fungera, säger Rickard Dahlstrand.

Ett grundläggande problem är att dataflöden ofta ses som ett problem i bygg- och fastighetsbranscherna.

– Det finns mycket motstånd mot nya lösningar i de här branscherna. Det är ofta bara ett fåtal personer på företagen som förstår värdet av datahantering.

Rickard Dahlstrand framhåller en datastandard som heter RealEstateCore som ett viktigt initiativ i sammanhanget. Det är en modulär standard som förenklar arbetet med att sammanföra data från olika källor, vilket inte minst betyder att den kan utökas med data för olika typer av verksamheter. Det görs bland annat genom att RealEstateCore mappas mot olika existerande standarder. I förlängningen är förhoppningen att användningen av en gemensam datastandard för olika ändamål ska underlätta arbetet med att skapa nödvändiga dataflöden i fastighetssektorn.

Även tankarna bakom RealEstateCore stämmer väl överens med användningen av öppna data. Det gäller i dagsläget inte främst för driften av applikationer och molntjänster som bygger på data enligt RealEstateCore, men definitivt för att publicera och konsumera data. För MetaSolutions blir det högintressant att jobba med mallar för att hantera RealEstateCore-data som öppna data.

– Det övergripande målet för alla våra projekt är klimatneutralitet, avslutar Rickard Dahlstrand.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"