MetaSolutions lanserar fler utbildningar för att möta kundbehoven

Mattias Axell, MetaSolutions

Under sommaren 2020 lanserade MetaSolutions kurser för att möta behoven för PSI-lagen, även kallad öppna data-lagen. Det handlade också om att hjälpa organisationer inför den kommande öppna data-lagen. Nu kompletteras kurserna.

Sedan lanseringen sommaren 2020 har flera kunder tagit del av kurserna med positiva resultat. I och med de praktiska kursuppläggen så har det publicerats förberetts och publicerats många datamängder antingen som interna data eller öppna data.

– Vi har sett ett tydligt behov av att bredda utbudet av kurser. Inte minst för att det finns mycket på det här området att lära sig men också för att vi ser att många vill lära sig mer om området och följa lagen men att ta det bit för bit, säger Mattias Axell, utbildningschef.

Med kurserna skapas möjlighet för fler att lära sig bredare och djupare.

Nya kurser i utbudet

Det finns fortfarande fler områden att möte behoven kring med kurserna. Under året som gått har EntryScape fortsatt utvecklats vidare till att bli en ännu bättre lösning för arbete med geodata och GIS. Det är idag den enda lösningen tillgänglig som öppen källkod som har fullständigt för EU-direktivet och metadataprofilen INSPIRE. Det här passar för de som arbetar med geologi, kartor och stadsbyggnadsförvaltning och stadsutveckling.

Geodata och GIS enligt INSPIRE

Här gås grunderna för öppna data igenom. En målgrupp är de som funderar på att ta steget att jobba med öppna data, men inte kommit till skott. Denna kurs kräver inget systemstöd.

Bygg din egen dataportal

Från ord till handling, från beredning till publicering. Under kursen får man lära sig att ta reda på vilka datamängder som finns att publicera och att publicera dem. Här undersöks och publiceras data med EntryScape.

Skräddarsydd utbildning i öppna data

Ibland räcker inte avancerade utbildningar för dina speciella behov. Därför skräddarsyr vi utbildningar för just dig – när du behöver det. Vi rekommenderar denna möjlighet när du behöver lära dig för dina specifika utmaningar, system och processer.

– Vi tycker det är roligt att växa med våra kunder och med utvecklingen av EntryScape. Genom de nya kurserna kan vi fortsätta bredda och fördjupa stödet vi kan ge för att Sverige ska höja sina resultat i internationella jämförelser och ge nytta till medborgarna, avslutar Mattias Axell.

Behöver du eller din organisation bredda eller fördjupa sin kunskap inom data, metadata, geodata eller öppna data?

Läs mer på vår sida för utbildningar, se referenser och ta kontakt med oss.

 

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"