Vi är stolta att ha blivit medlemmar Mobile Heights

Metasolution har blivit medlem i Mobile Heights.

Vi kommer ge vårt bidrag till det viktiga arbete som Mobile Heights gör; att knyta ihop aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor för att skapa tillväxt för framtidens digitaliserade samhälle.

Mobile Heights är en ideell ICT-klusterorganisation och nätverkssamhälle som främjar innovation och tillväxt i den digitala världen genom att koppla samman företag, akademi och samhälle. Läs mer om dom här.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"