Ny uppdatering av DCAT-AP – det här behöver du veta

Ny uppdateringav DCAT-AP - Det här behöver du veta

I höstas lanserade den Europeiska kommissionen en uppdatering till DCAT-AP. De senaste månaderna har man arbetat hårt i Sverige för att uppdatera sin nationella anpassning så att det finns fullt stöd för de förändringar som gjorts på EU-nivå.

Vi lät Matthias Palmér, CTO och medgrundare på MetaSolutions, berätta mer om den uppdaterade specifikationen samt vad den innebär för publicister och verksamheter runt om i Sverige.

Först av allt, vad är DCAT-AP?

– DCAT-AP är en specifikation som tagits fram av Europeiska kommissionen som ett sätt att beskriva data på ett enhetligt sätt. Målet är att göra det enkelt att samla in beskrivande information och göra den sökbar i olika dataportaler. Idag sitter de flesta organisationer på stora mängder data.

– I Sverige, precis som i flera andra länder, har vi tagit fram en nationell anpassning som vi kallar DCAT-AP-SE. Den finns till för att både förtydliga och stödja svenska aktörer. Den svenska nationella portalen oppnadata.se (och den nya dataportal.se) förutsätter att man tillhandahåller förteckningar över sin data uttryckt enligt denna specifikation. En ny uppdatering släpps i slutet på februari.

Vad innebär den nya uppdateringen?

– DCAT-AP har uppdaterats under hösten, vilket innebär en mängd förändringar som vi behöver stödja även i den svenska versionen. Bland annat finns det bättre beskrivningar av API:er samt information om hur man beskriver data med geografisk koppling.

– I samband med att vi uppdaterar den svenska varianten, så passar vi även på att göra specifikationen mer detaljerad genom att tillföra rekommendationer, exempel, förtydliga hur informationen hämtas in till öppnadata.se och hur man undviker att informationen dupliceras.

– Uppdateringen kommer innefatta både ändringar och introduktion av nya fält. Målsättningen är att vara bakåtkompatibel när så är möjligt.

Hur påverkar det mig som publicist eller verksamhet?

– Du kan behöva höra av dig till din verktygsleverantör om det är oklart hur planerna för uppdatering till senaste versionen ser ut. Uppdatering kan innefatta både konvertering för fält som ändrats och stöd för nya fält.

– Ur ett redaktionellt perspektiv kan det innebära att du behöver komplettera riktlinjer och arbetssätt för vad som ska fyllas i. Särskilt nu när man kan uttrycka sig mer detaljerat om API:er, geodata, olika roller för aktörer som till exempel utgivare eller producent.

Stödjer EntryScape den uppdaterade versionen?

– EntryScape har redan experimentellt stöd för den nya versionen och ligger i startgroparna för att färdigställa och rulla ut stöd när väl den nya specifikationen tar slutlig form.

Jag publicerar inte öppna data i dagsläget. Hur kommer jag igång?

– Första steget handlar om att hitta rätt ambitionsnivå och identifiera några få datamängder som är enkla att publicera. I bästa fall kan du beskriva något som redan finns på den egna webben. För att göra själva publiceringen så enkel som möjligt bör du använda ett verktyg som döljer tekniska detaljer i hur DCAT-AP-SE ska uttryckas korrekt.

– För att komma igång snabbt kan du använda EntryScape Free. Det är gratis upp till tre datamängder. När du väl fått in lite rutin hur detta kan göras kan du fundera över hur du skalar upp och involverar fler i din organisation. Du är naturligtvis välkommen att höra av dig för stöd och hjälp hos oss på MetaSolutions.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"