Dags att bli konkret med smart elproduktion – då behövs data

Fredrik Björklund STUNS

Alla vill ha renare elproduktion. STUNS Energi i Uppsala bidrar konkret till det genom att vara först i Sverige med att publicera öppna data om solcellsanläggningar. En viktig del i projektet är att underlätta teknikjämförelser för solenergi.

Som vanlig medborgare kan man få intrycket av att apokalypsen kommer om vi inte gör något åt vår produktion och konsumtion av energi. Frågan är hur man faktiskt kan göra något åt saken. Varför inte börja med hur el produceras?

I stora drag handlar det om att byta ut elproduktion som leder till utsläpp av växthusgaser, mot elproduktion som inte gör det. Typ att byta ut kolkraftverk mot solpaneler.

Ett problem när man väl sätter igång en sådan här omställning är att solenergi är ett relativt nytt område, för vilket det i stor utsträckning saknas både erfarenhet och kunskap om storskalig användning. En viktig nyckel till att skaffa sig kunskap, och som en följd av det erfarenheter, är att samla in, publicera, sprida och ta del av data om solenergi.

Det är precis vad STUNS i Uppsala har satt i gång med.

STUNS står för ”Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle”, så man förstår att de inblandade gärna använder det förkortade namnet. Hur som helst så har stiftelsen ett fokusområde som heter STUNS Energi.

Fredrik Björklund som är projektledare på STUNS Energi berättar om ett intressant projekt:

– Vi samlar in en stor mängd data från solenergianläggningar. Det handlar om mätvärden för var femte sekund från olika typer av sensorer, vilket inte har hanterats tidigare.

Stuns Energis publicering av öppna data om solcellsanläggningar är den första i sitt slag i Sverige. Man samlar in data från 19 anläggningar. Den största anläggningen har en kapacitet på 400 kW. Rent fysiskt täcker den ett yta på cirka 3 000 kvadratmeter, eller ena halvan av en fotbollsplan. Anläggningarna finns till exempel på sjukhustak.

– Syftet med projektet är att främja utbyggnaden av solenergi, till exempel genom att skapa intresse från olika typer av fastighetsägare. En sak vi gör som är ny är att jämföra olika typer av tekniklösningar, säger Fredrik Björklund.

Han påpekar vidare att vi i Sverige inte tillfört elproduktion sedan sjuttiotalet, vilket är ytterligare ett skäl att börja använda en ny energikälla som solkraft, som inte minst gör det enklare för den enskilde medborgaren att producera egen el.

Här kommer insamlingen av kunskap och erfarenheter in i bilden. Genom att använda olika tekniklösningar, enkelt uttryckt olika lösningar för solpaneler, i en anläggning går det att jämföra dem eftersom faktorer som miljö och klimat är likvärdiga. Helt enkelt ta reda på vilka solpaneler som är bäst i olika sammanhang.

– I vanliga fall brukar solenergiprojekt börja med att man väljer en tekniklösning. Det som är unikt med vårt projekt är att vi börjar med att utvärdera olika tekniklösningar.

Tanken är alltså att kunna fatta bättre teknikbeslut, helt enkelt för att man tagit reda på hur olika tekniklösningar faktiskt fungerar. Och för att lyckas med det behövs insamling av data.

Ett exempel på mätvärden som samlas in är, så klart, hur mycket el som produceras. Ett annat exempel är data om väder. Det går naturligtvis att kombinera de här mätvärdena med data från andra datakällor.

Så långt datainsamlingen, låt oss titta på spridningen av data. STUNS Energi har hittills publicerat en förteckning över solcellsanläggningar i Uppsala på oppnadata.se. Exempel på data som finns publicerade är platser, adresser, solcellstekniker, installerade effekter och monteringsanvisningar för de olika anläggningarna.

Nu går projektet vidare med planer för att publicera olika mätvärden från anläggningarna och funderingar om att göra API:er som tillhandahåller data tillgängliga.

– Vi vet att användningen av öppna data stärker innovationskraften i samhället. Exempel på det är publicering av tidtabeller och kartor. Att använda öppna data ger oss möjligheter att sprida våra data och att prova oss fram vad gäller digitalisering av solenergi.

Poängen med att använda öppna data är i korthet att förenkla distributionen av data och göra det enklare för andra aktörer att ta del av data. Det skulle bli betydligt svårare med proprietära lösningar.

Rent praktiskt använder STUNS Energi EntryScape från MetaSolutions för att hantera och publicera data. Dessutom finns det naturligtvis olika andra tekniklösningar som används under processen för att samla in och överföra data, som integreras med EntryScape.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"