Sensorer kräver ordning på data för att ge smarta städer

Smarta städer med öppna data

Nu jobbas det för högtryck med att skapa smarta och hållbara städer. För att lyckas krävs inte bara en gedigen hantering av data. En plattform med de rätta funktionerna som är utformade på ett konsekvent sätt underlättar.

Att välja en teknikplattform för ett helt nytt verksamhetsområde är självklart svårt. Så kan det även vara för organisationer som ska börja arbeta med öppna data.

Men även om man inte vet vilka funktioner som behövs och hur de bör vara utformade så finns det några generella kriterier att hålla sig till:

  • Funktionaliteten som erbjuds bör vara fokuserad till det tänkta användningsområdet, i det här fallet hantering av (öppna) data.
  • De olika funktionerna, eller modulerna, bör fungera på likartade sätt vad gäller kommandon, element i användargränssnittet, och liknande.
  • De olika modulerna bör vara smidigt integrerade på ett tekniskt plan.
  • De olika modulerna bör bidra till varandras funktionalitet. Modul A ska göra att modul B kan erbjuda mer värde, i stället för att det uppstår svårigheter med arbetsuppgifter som inbegriper de båda modulerna.

Och, kanske allra viktigast, det krävs en helhetssyn i botten vars förverkligande inte är avhängigt den teknikplattform som väljs:

– Det är vanligt att arbetet med att bygga smarta städer får en teknisk slagsida. Ett exempel är satsningar på att koppla upp enheter för realtidsövervakning. Det är en mycket viktig pusselbit, men enheterna i sig utgör inte ett helt pussel, de skapar inte en färdig smart stad, säger Eric Hjelmestam, vd på MetaSolutions.

Han fortsätter med beskriva ett tankesätt som ger mer värde:

– Att till exempel utvärdera energiåtgången i realtid i kombination med vad staden betalar för el och kanske också vilken energimix som köps, gör att användningen av enheterna för övervakning blir mycket mer värdefull.

En hållbar stad behöver många typer av data, allt från strömmande data om till exempel energiförbrukning, till data om ekonomiska transaktioner. Spännvidden är stor. Ett problem är att sensornätverk hittills byggts för att lösa specifika problem i någon del av en organisation. Efter en tid ser man att de data som sensorerna genererar måste hanteras enhetligt.

Det här leder till en rad problem, allt från att data blir kostsamma och krångliga att hantera, till mer övergripande brister som missad samordning mellan olika satsningar för att bygga en smart och hållbar stad. Det finns en risk att satsningar utmynnar i en hel rad digitala lösningar som inte hänger ihop och som var och en blir onödigt kostsamma.

Hur ska man angripa arbetet i stället?

Börja med att skaffa en uppfattning om vilken mix organisationens öppna data kommer ha. En arbetsprocess och en plattform för en smart stad behöver kunna hantera hela mixen av data.

Se på en plattform som något som är modulärt uppbyggt för att bli det digitala stödet för en smart stad. För att alla aktörer, stora som små, ska kunna dra nytta av en lösning och kunna börja arbeta i på det sätt som passar dem bäst måste modulerna vara delar som passar in i en gemensam arkitektur.

Arbetet med publicering och förvaltning skiljer sig inte så mycket mellan till exempel data från sensorer för badvattenkvalitet och budget-data för en organisation. De delar dessutom behovet av standarder och specifikationer, för att kunna säkerställa enhetliga leveranser från flera olika data-publicister.

– Alla data-publicister som lyckats med att börja publicera data har börjat med det som är enklast. Då bygger man kunskap och etablerar en arbetsprocess. Det finns inte “fin och ful” data, allt är relevant och ska tillgängliggöras, om det inte finns sekretesskäl att låta bli, säger Eric Hjelmestam.

Över tid blir det naturligt att fylla på med flera datamängder från olika förvaltningar. Om din start enklast görs med GEO-data så börja där. Om du har sensorer för IOT som levererar data börja där. Oavsett var du börjar behöver du en arbetsprocess för att förvalta data.

EntryScape Catalog från MetaSolutions ger dig en helt standardiserad modul och med den en arbetsprocess alla typer av data. Som grädde på moset finns också möjligheten att hantera data som ska vara publikt tillgängliga och data som ska vara tillgängliga internt för till exempel en kommun eller en myndighet i en och samma plattform. Det ger ännu mer effektivitetsvinster. Vill du dela med dig av dina ideer på användning, så går det också bra.

Vad gäller formulering av standarder har MetaSolutions alltid engagerat sig i arbetsgrupper och forum. För att driva och stödja standarder i smarta städer är Metasolutions nu med i innovationsprogrammet Viable Cities. Tillsammans med Energimyndigheten, Formas och KTH, och med stöd från Vinnova, jobbar man med en mängd delprojekt kring smarta och hållbara städer.

 

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"