Med gratisverktyget är Socialstyrelsen fria att prova sig fram

Sherko Alemdar

Med EntryScape Free kan Socialstyrelsen krydda sitt strategiarbete med öppna data med praktiska tester. Erfarenheten är att det är enklare än man trodde.

På Socialstyrelsen ägnar man mycket tid åt hantera data. 150 personer jobbar med att ta fram statistik inom centrala samhällsområden som hälso- och sjukvård, socialtjänst och frågor om alkohol och missbruksmedel.

Det är naturligt att fundera på att publicera sådan information som öppna data, vilket Sherko Alemdar som är webbstrateg jobbar med. Det är uppenbart att sådan publicering ger både interna vinster på Socialstyrelsen och att många externa parter, allt från allmänheten och media, till företag och andra myndigheter, kan ha glädje av sådana data. Än så länge är man i startgroparna med arbetet.

– Vi har startat ett projekt för att effektivisera hur vi tillgängliggör och visualiserar data. Vi räknar med att det kommer att ta 1,5 år, säger Sherko Alemdar.

Vilka utmaningar finns?
– Vi måste till exempel rensa personuppgifter från data som ska publiceras, det ska inte gå att härleda till vilka personer data gäller. I många fall behöver vi dessutom jobba med aggregerade data.

På ett mer övergripande plan jobbar man med att skapa en datakatalog, ett så kallat ”repository”, för internt bruk, vilket kommer att öka effektiviteten för datahantering avsevärt. Sedan tidigare finns det både aggregerade datamängder och API:er, men det saknas samordning vilket ska åtgärdas med projektet.

Mitt i all den här aktiviteten behövs det förstås ett verktyg för att hantera och publicera öppna data. Valet har fallit på EntryScape Free, gratisversionen av MetaSolutions plattform för öppna data.

Hur långt har ni kommit med EntryScape?
– Vi har gått en kurs och provat oss fram lite. Vi har testpublicerat några datamängder, berättar Sherko Alemdar.

Men mest beskriver han att EntryScape Free innebär att man har tillgång till ett verktyg när man behöver prova praktiska lösningar. Man kan likna det vid en försäkring mot att det stora dataprojektet ska avstanna på grund av avsaknad av verktyg eller krångliga verktygsval. Och det är en försäkring utan premie.

Det här resonemanget gäller oavsett graden av funktionalitet för verktyget i fråga Men eftersom man har möjlighet att prova sig fram med EntryScape Free så kommer eventuella fördelar och nackdelar med verktyget att visa sig. I det här läget spelar alltså inte de begränsningar som trots allt finns i EntryScape Free någon roll.

– När vi senare skalar upp publiceringen av data så kommer vi att utvärdera och överväga ifall vi ska skaffa den fullständiga versionen av EntryScape, men nu provar vi oss mest fram.

Hur har det gått att använda EntryScape Free?
– Vi trodde det skulle vara komplicerat och svårt, eftersom vi inte tyckte att vi hade kompetens. Men det var inte så svårt efter att vi gått på utbildning en dag. Det behövdes inte mycket förkunskaper.

Förutom Socialstyrelsen har även Polisen, Rymdstyrelsen, Livsmedelsverket och Jordbruksverket, med flera, inlett arbetet med öppna data genom att använda EntryScape Free. Att skaffa ett konto går på ett par minuter och görs här.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"