Reflektioner från konferensen Smarta städer 2018

Smarta städer 2018

MetaSolutions deltog nyligen, tillsammans med 663 besökare, i konferensen Smarta Städer som gick av stapeln för andra gången. Vi tror att detta var svenskt rekord i antal presentationer som pekade på öppenhet som nyckeln till framgång.

Under dessa dagar hade vi många konstruktiva dialoger kring smarta städer och vilken tyngd tillgång data har, för att vi ska komma dit vi önskar.

Smarta städer är ett brett koncept, det täcker in aspekter från såväl hållbar klimatsmart samhällsutveckling, socialt hållbarhet och naturligtvis effektivitet. Dialoger kring dessa områden gör att vi kunde mötas med olika perspektiv så att nyttorna i en “smart stad” tas tillvara över organisationsgränser. I vår monter demonstrerade vi hur EntryScape kan användas för att tillgängliggöra data som kan utnyttjas för att göra städer smartare.

Några highlights från konferensens innehåll

Först ut i programmet var Frans-Anton Vermast som talade om ”A liveable city is all about the citizens happiness!”. Vermast arbetar som Strategy Advisor & International Smart City Ambassador vid Amsterdam Smart City. Han är välkänd för sina mål om att underhålla social innovation samt arbetet mot en hållbar miljö för att främja både sociala och ekonomiska fördelar som vi kan nyttja från öppen data och öppen källkod. Huvudpoängen genom hela presentationen var att man inte ska vara rädd för att dela med sig av data och alltid sätta medborgarens nytta i fokus.

Energimyndigheten var på plats och höll en dragning om sin portfölj bestående av innovativa företag. Presentationen var intressant och givande men i slutet av presentationen kom en fråga från publiken gällande Energimyndighetens planer för att publicera öppen data. Svaret blev att problem med GDPR inte gjorde det möjligt för dem att publicera. Detta är ett ställningstagande vi inte stött på förut.

Från Viable Cities kom Charlie Gullström och gav perspektiv kring vikten av medborgarengagemang. Häri ryms frågor om delad ekonomi och hur ett lokalsamhälle kan utvecklas mer digitalt. Viable cities har idag initiativ kring hur digitala tjänster och infrastruktur kan stärka social gemenskap mellan stadens invånare.

Kommunerna Göteborg, Norrköping, Skellefteå och Kiruna presenterade och diskuterade i panel frågor som rör smarta städer. Göteborgs stad satte dessa aspekter som del i den tillväxt på nära en 30% som staden väntar sig fram till 2035. Just tillväxt och hur det är kopplat till smarta städer var ett tema som återkom flera gånger under konferensen. Kiruna lyfte aspekten av medborgardialog, för dem i och med ny stadskärna som skapas då staden flyttas.

Reflektioner

Sammanfattningsvis kan vi inte tacka nog för de lärdomar vi tog del av och vi tycker att det ser ljust ut för framtidens “smarta städer”. Alla deltagare på mässan kan nog stolt berätta att man faktiskt nu förstår meningen med en smart stad. Vi kommer att behöva samarbeta lokalt, regionalt och nationellt med alla digitala verktyg som finns att nyttja. Allt från data och sensorer till AI har en gemensam nämnare – för att vi ska kunna dra nytta av dessa digitala verktyg krävs bra strukturerad data.

Effektivitet kommer i detta fall inte från “hårt” arbete, utan det är nu dags att låta digitaliseringen visa sina fördelar. Det är ingen tvekan om att vi kommer att medverka på nästa års konferens och vi ser fram emot många konstruktiva dialoger om hur vi ska arbeta för att lyckas med den smarta staden.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"