MetaSolutions och ElectriCITY i samverkan för smarta och hållbara städer

electriCITY

MetaSolutions har inlett ett nära samarbete med ElectriCITY, en medborgardriven innovationsplattform med mål att skapa den mest klimatsmarta stadsdelen i Sverige, i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Samarbetet innebär förbättrade möjligheter att hantera och sprida data och information om de pågående miljöprojekten.

– Digitalisering är nyckeln till att klara klimatmålen och med företag som Metasolutions på vår sida får vi ännu bättre förutsättningar att lyckas, säger Rickard Dahlstrand, CTO med ansvar för teknik och produktutveckling på ElectriCITY.

– ElectriCITY en naturlig partner för oss. Vi kommer bland annat att hjälpa till att lansera ett ”digitalt living lab” men vårt samarbete kommer också att underlätta för andra som jobbar med smarta och hållbara städer att ta del av den kunskap som utvecklas i ElectriCITY:s miljöprojekt, säger Eric Hjelmestam, vd på MetaSolutions.

Ett exempel är all den data som kommer att samlas i de olika energiprojekt som pågår i Sjöstan. Det är information som är intressant både för forskare och företag som jobbar med energieffektivisering och nya hållbarhetslösningar.

– Vi tror på låga barriärer för att använda och dela information, säger Eric Hjelmestam. Kort och gott, vi gör det enkelt att dela data och information.

Verksamheten i ElectriCITY drivs under det övergripande projektnamnet Hammarby Sjöstad 2.0. Inom organisationen pågår ett 30-tal hållbarhets- och miljöprojekt, varav flera sker i samarbete med företag, forskningsorganisationer och högskolor.

Konkret handlar det om att omsätta FNs klimatavtal från Paris till lokala energi- och miljöåtgärder genom införande av smart och förnybar energi, hållbara transporter, energieffektiva hus, elbussar och elbilar. Här fungerar Hammarby Sjöstad som en testbädd och demostad för nya hållbara lösningar, kopierbart för andra stadsdelar och kommuner både i Sverige och utomlands. Ambitionen är att nå Parisavtalets mål redan 2030.

ElectriCITY är en ekonomisk förening och har ett 50-tal medlemmar och partners från näringsliv, forskningsinstitut och Stockholms stad.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"