Rapport från eFörvaltningsdagarna 2018

eFörvaltningsdagarna 2018

För tredje gången medverkade MetaSolutions vid eFörvaltningsdagarna och även denna gång fick vi med oss nya lärdomar och erfarenheter hem. Vi vill tacka alla medverkande och arrangörer från eFörvaltningsdagarna 2018 för en riktigt lyckad mässa.

Båda dagarna erbjöd många konstruktiva dialoger med både bekanta och nya ansikten, duktiga talare och bra arrangemang. Den digitala utvecklingen som vi i Sverige står inför beskrevs utifrån många olika intressanta perspektiv och vi vill dela med av oss det vi fann mest centralt för en positiv utveckling av det digitala Sverige.

Vi tackar alla för bra dialoger kring öppna data och PSI-frågor. Det är tydligt att det finns ett ökande fokus på dessa områden.

Ett föredrag som många deltagare såg fram emot var det från Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Anna Eriksson, GD DIGG, berättade hur utmaningar kring digital utveckling och upprättande av nationella standarder kan främja utvecklingen. Anna gav oss insikt i hur myndighetens arbete kommer att se ut framöver och hur du som aktör kan dra nytta och bidra till det. Det är tydligt att den unika bredd på uppdraget som DIGG har kommer att påverka hur digitalisering kan göras och i vilken hastighet. Samarbete mellan alla parter är nyckeln, eller som Anna sa: “digitalisering är en lagsport”.

Från finansdepartementet presenterade Magnus Enzell en analys baserad på bland annat OECD:s rapport för hur den digitala utvecklingen går för Sverige, vilken fas vi befinner oss i vad vi kan göra för att effektivisera offentlig sektor ytterligare. Läs rapporten här: Digital government review of Sweden 2018.

Magnus berättade att vi fortsätter spendera samma andel av budgeten på digitalisering i offentlig sektor men att marginalproduktiviteten går ned. Vi får mindre nytta för pengarna då produktiviteten inte går upp lika mycket. Det kan bero på att myndigheter tittar för mycket på sina interna effektiviseringar och mindre på nyttor i hela offentliga sektorn. För att kunna dra nytta av ny utveckling krävs bl. a. bra arbetsprocesser för data och god förståelse av värdet av den data man faktiskt äger. Sedan kan användning av såväl maskininlärning som öppen innovation bli verktyg för att lösa dagens frågeställningar. Båda dessa bygger på att det finns öppen och tillgänglig data – då kan vi möjliggöra mer innovation.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"