Vill du också stödja Läkare Utan Gränser?

Team utan gränser

MetaSolutions stödjer Läkare Utan Gränser, en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs mest. Vi gör detta genom att donera 20 000 kronor till cykelföreningen Team Utan Gränser (TUG), en sammanslutning av cyklister från olika delar av landet.

Tillsammans tränar och cyklar TUG till förmån för Läkare Utan Gränser. Teamet består under 2018 av 86 cyklister. Sedan 2015 har TUG samlat in över 800.000 kronor.

Insamlingen är öppen för donationer via TUG och allt går oavkortat till Läkare Utan Gränser. Hjälp gärna du också genom en donation på Team Utan Gränser.

Ser Du en TUG-cyklist på väg, vinka så vinkar vi tillbaka!

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"