MetaSolutions reflektioner efter workshops med OECD

Stängda webbplatser

Under torsdag och fredag har MetaSolutions deltagit på workshops under ledning av OECD på inbjudan av regeringskansliet. Fokus har varit dels att stödja OECD att ta fram rekommendationer vad gäller datadriven förvaltning inom svensk offentlig sektor. Men även ta fram underlag till OECD’s pågående arbete med att ta fram ”sound open government data policies”.

Torsdagens workshop handlade i stor utsträckning om att diskutera olika färdigheter (skills) som anses kunna vara till nytta för tjänstemän inom offentlig sektor för att bättre kunna öka innovation och digital transformation. Man kan läsa om dessa färdigheter i OECD:s rapport.

Fredagens workshop gav en inblick i hur annorlunda utvecklingen av öppna data kan se ut i olika länder. Vi fick en presentation från Mexiko där satsningen på öppna data innefattade en arbetsgrupp på 30 personer som jobbar direkt under regeringen. I Mexico finns också ett så kallat SWAT-team på 8 personer som besökte olika förvaltningar för att konkret hjälpa till med att komma igång med öppna data.

Sydkoreas arbete presenterades också, de har en central begreppshierarki som länkade data och en mer formaliserad kvalitetskontroll av data och metadata. Detta stärker öppna data och myndighetsgemensam användning.

Vi på MetaSolutions träffar många organisationer som står inför att börja publicera data. Vi håller med om att de organisationsförmågor som diskuterades är relevanta. Men vi är övertygade om att dessa färdigheter kommer växa fram i arbetet med att jobba konkret med öppna data, inte genom utbildningsinsatser eller projekt kring metod och organisationsförändring.

För att kunna jobba konkret är det bra att ha en tydlig målbild, närmare bestämt att alla offentliga organisationer ska publicera en PSI-förteckning eller öppna data. Om datamängder redan efterfrågas börjar man lämpligen där, alternativt kan man inspireras av andra eller börja tillgängliggöra statistik, det är ofta relevant.

Vi på MetaSolutions gör lite vad Mexikos SWAT team gör. På plats ger vi introduktion till relevanta begrepp, ger råd och hjälper till att starta upp det praktiska arbetet. Vi har hjälpt flera organisationer igång på detta sätt och det som de har gemensamt är att det gått att få resultat snabbare och enklare än vad någon av dem förväntat sig.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"