EntryScape 3.8 – Stärkt kartvisualisering, din lösenordspolicy i EntryScape och stöd för EntryScape Solutions

EntryScape_Logotype_BG_Red

I takt med att EntryScape växer släpps nya uppdateringar som vässar användarupplevelsen. Nedan presenteras några förbättringar med EntryScapes 3.8 – bland annat bättre kartvisualiseringar, stöd för nya EntryScape Solutions, bättre lösenordshantering, och stöd för olika typer av projekttyper.

Stärkt CSV – visualisering i kartobjekt

Flera som använder EntryScape har redan börjat använda kart-visualiseringar. Detta fungerar datadelning när användaren laddat upp en CSV i EntryScape. Det här betyder helt enkelt, att när du klickar på kartobjekt i CSV-visualiseringar visas egenskaper för objektet. Nu går det enklare för datakonsumenter att se, läsa och lära om din visualiserade data – till exempel badplatser!

Stöd för EntryScape Solutions

Med EntryScape 3.8 förenklas anpassningen till olika typer av lösningar som kan hjälpa dig i din hantering av metadata och data. Det blir till exempel lättare att komma igång med data-publicering enligt DCAT-AP, geodata-publicering enligt INSPIRE/NMDP4 eller intern datadelning som endast är tillgänglig för medarbetare. Andra exempel är dokumenthantering samt turism-datapublicering till Visit Swedens nya datanav för all turistdata i Sverige.

Er lösenordspolicy kan nu gälla i hela EntryScape

Om din organisation har en lösenordspolicy kan den numera tvingas överallt i EntryScape. Vad betyder det här då? Jo, det betyder helt enkelt att om det finns en rutin hos er för hur lösenord ska utformas kan detta även aktiveras i EntryScape. Vanliga rutiner för lösenord är krav på längd samt mängd av bokstäver, specialtecken och siffror. Ett tips från oss är dock att överväga möjligheten, som kunder har, att köra Single-Sign-On (SSO) enligt SAML2-standarden.

Varför är det bra att ha organisationens lösenordspolicy i EntryScape?

  • Om policyn inte tillämpas i mjukvaran är det möjligt för anställda att använda lösenord som inte uppfyller kraven. Detta kan göra organisationen mer sårbar för attacker.

  • Tillägget underlättar när du vill skapa ett starkt lösenord. Mjukvaran kan föreslå lösenord som uppfyller policyns krav.

  • Administrationen minskar. Om policyn kan tillämpas i mjukvaran behöver IT-avdelningen inte manuellt kontrollera lösenord, vilket kan spara tid och resurser.

Stöd för hantering av projekttyper

EntryScape får nu stöd för att enkelt ställas in för standardiserade lösningar för metadata och länkade data. Nu får de väldigt betrodda användarna som är administratörer möjlighet att konfigurera olika typer av metadatahantering. Till exempel kan din organisation sätta upp en öppna data-katalog för DCAT-AP och en annan geodata-katalog för INSPIRE/NMDP.

Testa senaste versionen på EntryScape Free

Du kan testa den nya versionen helt gratis på EntryScape Free med EntryScape Catalog och EntryScape Terms!

Nyheter

Öppen utveckling för öppna data

För dig som vill grotta ned dig i detaljer kan du läsa mer om alla ärenden med nyheter, bugfixar, ändringar och annat i versionen på vår öppna projekthantering och källkod som finns vid Bitbucket.

På vår hemsida kan du läsa mer om EntryScape Free och testa gratis. En ändringslogg (changelog) med allt om vad som är nytt finns att läsa här. För dig som är intresserad av ärenden inklusive buggfixar relaterat till denna version av EntryScape finns mer att läsa här.

EntryScape är en öppen programvara för smart informationshantering. Sedan 2014 har EntryScape utvecklats till att bli den marknadsledande lösningen för informationshantering och datadelning med metadata för öppna data, geodata, delade data och interna data.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"