EntryScape 3.4 – nu med stöd för visualisering av webbkarttjänster även kallat WMS!

EntryScape_Logotype_BG_Red

Nu släpps EntryScape i version 3.4 – det första släppet under 2022. Med denna version är det möjligt att visualisera så kallade webbkarttjänster – även kallat WMS-tjänster vilket betyder Web Map Services. Dessutom uppdateras nu visualiseringar i EntryScape i takt med att du uppdaterar datamängders data med senaste data.

Hej allihopa!

Nu i mars är EntryScape i version 3.4 här! EntryScape för informationshantering som öppna data, delade data och interna data är tillgänglig som öppen källkod och blir nu ännu mer funktionellt för dig som arbetar med geodata och dokumenthantering.

Tillagt:

– Stöd för att visualisera WMS-tjänster
– Tabellvy-visualiseringar – vid din datamängd kan du nu visualisera tabeller
– Diverse förbättringar i tabellvy. Detta inkluderar möjlighet att välja antal rader som ska visas, validering efter redigering och ny möjlighet att göra redigeringsval per rad, t.ex. ångra.
– Viss fördröjning i visning av redigeringsdialogen.
– Stöd för administratörer att söka efter användare utifrån namn eller titel.
– Dokumentationslänk till Swagger UI vid skapande av ett API.
– Möjlighet att begränsa tillgång till projekt i EntryScape Workbench för vissa användare.

Ändringar:

– Fältet titel på distributioner är nu ett rekommenderat fält att fylla i.
– Metadataprofilen för datamängden följer nu med när du kopierar datamängd.

Fixar:

– Det går inte att ångra förändringar i en terminologi som innebär att den får korrupta relationer.

Säkerhet:

– Uppgraderat och bytt ut beroenden för att åtgärda möjliga säkerhetsproblem.

Testa EntryScape version 3.4

Du kan testa den nya versionen helt gratis med EntryScape Free med EntryScape Catalog och EntryScape Terms. Här kan du läsa mer: https://entryscape.com/sv/free/

Nyheter

Öppen utveckling för öppna data

För dig som vill grotta ned dig i detaljer kan du läsa mer om alla ärenden med nyheter, bugfixar, ändringar och annat i version 3.4 på vår öppna projekthantering och källkod som finns vid BitBucket.

Väl mött, vi hörs snart igen!

Changelog: https://bitbucket.org/metasolutions/entryscape/src/develop/CHANGELOG.md

Här kan du se alla ärenden inklusive buggfixar relaterat till EntryScape version 3.4:

https://metasolutions.atlassian.net/jira/software/c/projects/ES/issues/?jql=project%20%3D%20%22ES%22%20AND%20status%20%3D%20%22Resolved%22%20AND%20fixVersion%3D3.4%20ORDER%20BY%20created%20DESC

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"