Rapport från symposiet Länkade Data i Sverige 2018

Länkade Data i Sverige 2018

MetaSolutions är stolta över att vara en av arrangörerna av årets Länkade Data i Sverige 2018. Symposiet ägde rum i Uppsala förra veckan och cirka 40 personer från hela Sverige deltog. Hela dagen spelades in till förmån för dig som inte kunde delta.

Matthias Palmér från MetaSolutions startade dagen med ett utbildningspass för att introducera nykomlingar till området. På en timme avhandlades kortfattat varför, hur och vad om länkade data. Det finns också länkar i presentationen för dig som vill gräva djupare.

Johan Rung, från värdarna SciLifeLab, gav oss sedan en kort översikt över utmaningarna inom Life Science med stora datamängder och strävan efter mer självbetjäning av dataintensiva tjänster. Samuel Lampa, från farmb.io, berättade om de olika metoder som han arbetar med för stora dataset uttryckta som länkad data. Fernanda Dórea från SVA gav oss sedan en översikt över vad som händer inom veterinärområdet och talade om möjligheten att förena skillnaderna i en mängd data som samlats in av många parter, i en gemensam datamodell med hjälp av länkad datateknik.

Olof Karsvall från Riksarkivet gav oss en översikt över en ny tjänst som tillhandahåller historiska punkter för bosättningar som länkad data. Uppgifterna innehåller manuellt kurerade namn och position för historiska bosättningar som kan kopplas samman med andra dataset som historiska händelser och bilder från Kungliga Biblioteket.

Ulrika Dommelöf-Mattsson från Naturvårdsverket och Hannes Ebner från MetaSolutions presenterade sedan ett projekt där en länkad metadata-modell för beslutsdokument har upprättats och nu kommer att användas för att skörda dokument från andra organisationer till en sammanställd lagring.

Efter lunch skiftade fokus något mot städer och byggsektorn. Först ut var Fredric Landqvist från Findwise som berättade om utvecklingen i Göteborg för att samla personer, organisationer, platser och tjänster i en gemensam datamodell. Genom att använda Europeiska Unionens initiativ kring Core Vocabularies har modellen utvecklats snabbt och har nu en stark grund i etablerade standarder. Fredric nämnde också problem med kvalitet och man hur förena olika datamängder när man skapar en gemensam datamodell. Erik Wallin från Klipsk talade om problemet med att underhålla moderna byggnader och introducerade ontologin RealEstateCore som omfattar byggnadselement, sensorer, styrning och drift. Ontologin är öppen och hanteras av ett konsortium med fastighetsbolagen Vasakronan, Akademiska hus och Willhem. Olle Bergdahl, Uppsala kommun, beskrev komplexiteten i en modern stad och presenterade utmaningar avseende på öppna data och samarbete mellan olika städer.

På eftermiddagen kom vi överens om vissa ämnen och delades in i grupper för mer fokuserad diskussion. Ämnen som diskuterades var ”Hur man kommunicerar kring länkade data”, ”Länkade data för staden, byggsektorn och den offentliga sektorn i allmänhet” samt en mer teknisk grupp som utbytte erfarenheter angående ”verktyg och implementeringsaspekter”.

Efter pausen pratade Valentino Hudhra från MetaSolutions om hur man både presenterar och redigerar länkade data från olika källor på ett enhetligt sätt utan att blanda dem. Valentino visade en demonstration där information om Pablo Picasso (data från Wikipedia) var förstärkt. All information visas i en sida med tydliga markeringar om ursprunget (Wikipedia-information visas som skrivskyddad).

Myles Byrne, Institutet för Molekylärmedicin i Finland, gav ett engagerande tal om förändringarna inom akademisk publicering. Han pratade om hur decentralisering, nya journalformat och open science förändrar arbetet.

Dagens sista talare var Andrii Berezovskyi från KTH som argumenterade för att bygga servicelager för Länkade Data (han kallade det Linked Data Apps) för att isolera data från specifika affärstjänster. Andrii hävdade att W3C-rekommendationer inklusive LDP, LDN, SHACL etc. är användbara i dessa situationer. Andrii gjorde en demo och visade även en mer avancerad integration med systemen JIRA och Polarion.

Dagen avslutades med en öppen diskussion kring ämnet, ”Hur påverkar vi den nya Digitaliseringsmyndigheten att gå i riktning mot Länkade Data?”. Denna och andra inspirerande diskussioner fortsatte vid det sociala evenemanget, där 20 av deltagarna deltog.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"