En PSIdata sida baserad på Blocks inbäddning

Öppna organisationen publicerar öppna data, fritt för vidareutnyttjande, enligt PSI-direktivet.

Med öppna data avses information som tillhandahålls utan avgift eller begränsande villkor. Tanken är att offentlig information ska kunna återanvändas för att skapa nya tjänster och för att ge ökad transparens.

Vad som är öppna data regleras i PSI- och Inspire-direktiven från EU som också införts i svensk lagstiftning.

Svenska lag säger att ”En myndighet ska publicera en förteckning över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande samt tillhörande information”.

Nedan följer Öppna organisationen’s PSI data förteckning. Ta gärna också en titt på sidorna för idéer och showcases.

Sök på titlar, nyckelord och beskrivningar