Kronofogden

Kronofogden

Kronofogden ser öppna data som en långsiktig investering i ett mer transparent och demokratiskt samhälle

Patrik Fälth. Bildkälla: Kronofogden

Kronofogden öppnar nu ännu fler datamängder. Det gör de för att på allvar svara upp mot allmänhetens, medias och inte minst andra offentliga aktörers behov av och intresse för myndighetens data.

Kronofogden tar fram statistik inom olika områden som skuldsättning, vräkning, betalningsförelägganden, brottslighet, konkurser och flera andra kategorier inom sitt specifika verksamhetsområde – data som nu tack vare satsningen på öppna data-publiceringar enkelt kan användas och återanvändas fritt, vilket i sin tur kan resultera i helt nya lösningar och tjänster baserat på myndighetens information.

Naturvårdsverket, Skatteverket och Göteborgs stad har tjänat som inspirationskällor under Kronofogdens öppna data-projekt. Målet var att hitta en långsiktig, stabil lösning som var enkel, som redan används av andra offentliga aktörer och att hitta en plattform där datat alltid är korrekt beskrivna enligt standarden DCAT-AP. En nyckelfärdig lösning var alltså ett viktigt kriterium. Myndighetens val föll därför på MetaSolutions EntryScape Catalog.

Patrik Fälth, huvudarkitekt och kontaktperson för öppna data på Kronofogden: “Vi undersökte relativt tidigt vilket lösningsstöd vi behövde både för att få enkelhet i det dagliga arbetet men också för att få långsiktighet i förvaltningen och undvika person-beroenden. I EntryScape kan vi skapa nya distributioner som APIer och starta arbetet med kandidater på nya datamängder, dvs. med undersökning om datamängden kan publiceras. MetaSolutions har också varit centrala för oss med sin domänkunskap om öppna data, behöver vi hjälp svarar de snabbt och precist”, berättar Patrik Fälth.

Mycket av Kronofogdens fokus har även legat på att ta fram en långsiktig, övergripande process för publicering vilket har resulterat i att myndigheten nu har en intern organisation med ett löpande uppdrag att fokusera på öppen data-publicering.
“Vi insåg tidigt att ett långsiktigt arbete krävde förankring och etablering av en organisation för öppna data, något vi gjorde 2017. Vi arbetade parallellt med att öka myndighetens kunskap samtidigt som vi tog fram processbeskrivningar, webbsida och verktygs-utbildningar för att tillgängliggöra datamängder.”

All öppen data från Kronofogden publiceras nu med automatik på den svenska portalen oppnadata.se, som även den är utvecklad av MetaSolutions. Från oppnadata.se sprids också Kronofogdens information vidare till den europeiska portalen för öppna data. Det material som tagits fram finns publicerat på kronofogdens webbplats.

”Idag har vi publicerat sex datamängder och har ett antal kandidater under utredning, vi har bara börjat!” avslutar Patrik Fälth.

Om öppnadata.se och EntryScape:

Öppnadata.se är byggd på ett av de vanligaste verktygen för webbpublicering –
WordPress. Det är Metasolutions EntryScape Registry och Blocks som gör det möjligt att bygga en portal på en standardiserad webbplattform. Portalen har stöd för PSI-förteckningar och samordnad publicering (i samma metadata-format DCAT-AP) med hjälp av en steg-för-steg-guide.

Vad Kronofogden, Skatteverket, Skövde kommun och Göteborgs stad har gjort kan vi också göra för dig. Kontakta oss för en workshop!

Om Kronofogden:

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Vår vision är: Alla betalar och ingen blir överskuldsatt.

Regeringens uppdrag till oss är att vi ska:
Bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv och motverka brottslighet.
Läs mer på: kronofogden.se/omoss.html

För mer information kontakta:

Eric Hjelmestam, MetaSolutions, eric@metasolutions.se , Tel: +46 (0) 707 213449
Patrik Fält, Kronofogden, patrik.falth@kronofogden.se

Försäkringskassan

Försäkringskassan

Försäkringskassan – en viktig del av samhällets fortsatta digitalisering

Försäkringskassan har öppnat upp sina data och statistik för att öka insynen, skapa sociala fördelar för allmänheten och öka insynen i myndighetens verksamhet. Att tillgängliggöra sin information blir också en naturlig förlängning av offentlighetsprincipen för Försäkringskassan.

Försäkringskassan
Bild: Wikimedia Commons

Teknik är viktig del i ett inkluderande samhälle. Medborgare och företag kräver numera att få bli delaktiga i utformandet av regler och policies, samt att få tillgång till olika tjänster som är direkt relaterade till deras dagliga liv eller verksamhet. Genom att öppna upp sin information förverkligar Försäkringskassan den visionen.

– Tillgång till förstahandsinformation med pålitliga ägare blir allt viktigare i dagens samhälle, säger Eric Hjelmestam, VD på MetaSolutions. För oss innebär det att erbjuda mer strukturerade och metodiska processer för datapublicering. Det är också därför vi har varit en integrerad del av utvecklingen av Försäkringskassans öppna datapublicering. Vi gör det möjligt med EntryScape, avslutar Eric Hjelmestam.

Försäkringskassans uppdrag är att fördela majoriteten av de förmåner som ingår i det svenska socialförsäkringssystemet. Att använda öppen data och publicera den på öppnadata.se är ett viktigt steg att öka allmänhetens insyn då det gör det bekvämare att få tillgång till myndighetens statistik. Försäkringskassan har i sin tur etablerat en egen kanal för att nå ut till och locka till sig teknikutvecklare.

– Man kan säga att öppna data är som att ha ett bord i en reception, där all information är tillgänglig för alla, säger Åsa Holmberg, som arbetar med projektet på Försäkringskassan.

Myndigheten publicerar nu sina öppna data med DCAT-AP-metadatastandard, och i dagsläget är det främst material i kommaseparerade värden (CSV). Försäkringskassans API:er kan alltså användas för att skapa ännu fler användbara tjänster och applikationer. Försäkringskassan uppmanar också företag, privatpersoner och utvecklare att ta kontakt med dem och ge förslag på vilken information de vill ha tillgång till. Det är bara att höra av dig och berätta vilken data Du vill ha!

Läs mer om EntryScape Catalog här.

För mer information kontakta:
Eric Hjelmestam, MetaSolutions, eric@metasolutions.se , Tel: +46 (0) 707 21 34 49.

Lunds kommun

Lunds kommun

Lunds kommun – publicerar öppna data med EntryScape Catalog

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting väljer EntryScape Catalog för publicering av öppna data

Med sikte på att skapa en process för att publicera och göra öppna data tillgängliga på den nationella svenska, och den Europeiska öppna data-portalen väljer SKL att arbeta med MetaSolutions och EntryScape Catalog.

SKL ville komma igång snabbt och redan några veckor efter påbörjat arbete hade de publicerat flera dataset med EntryScape Catalog. Samtidigt hade de också skapat en solid process för datainsamling och publicering av öppna data. 

”Vi kan nu arbeta systematiskt med öppna data. Från datainsamling till publicering av data. Vi måste själva leva som vi lär och nu har vi ett bra verktyg för detta.”

Anders Nordh, projektledare, avdelningen för digitalisering, SKL