Med rätt personer i projekten flyger öppna data ut i Södertälje

Med rätt personer i projekten flyger öppna data ut i Södertälje

Med rätt personer i projekten flyger öppna data ut i Södertälje

Hur lyckas man med öppna data? För det första, låt de som vill publicera data som andra vill ta del av göra det. För det andra, hitta en lättanvänd plattform för publiceringen. Det är framgångsreceptet för öppna data i Södertälje.

För att komma i gång med öppna data är det väl bara att starta en utredning för att skapa intresse bland de motvilliga medarbetarna? Fel, fel, fel!

Så har man i alla fall inte gjort i Södertälje kommun. Tony McCarrick som är digitaliseringsstrateg i kommunen berättar att man i stället lämnade fältet fritt för, och gav stöd till, GIS-experter som redan hade publicerat data på egen hand, på kommunens hemsida.

Engagemanget fanns alltså där, liksom kunskapen och till viss del även färdiga publiceringar av öppna data som behövde formaliseras och paketeras. Och det gav resultat.

̶ Vi gjorde en förstudie och kom fram till att vi behövde en plattform för att hantera öppna data. Sedan hittade vi Entryscape från MetaSolutions, berättar Tony McCarrick.

TonyMcCarrick

Tony McCarrick

Ytterligare en ingrediens i framgångsreceptet är vilka data man började med. Faktum är att folk i allmänhet är galna i kartor, och även i kartdata. Det faktumet har till exempel medarbetare på många tidningsredaktioner haft anledning att fundera över. Artiklar i ämnet blir ofta populära.

Geografiska data är inte bara spännande. Det finns ett stort antal nyttoaspekter, inte minst för markägare, vilket många är. Därför är data för GIS, som står för geografiskt informationssystem, ett bra första projekt för öppna data. Med andra ord, en av de berömda lågt hängande frukterna.

Det finns många beröringspunkter med vanliga medborgare och därför potential för både kommersiella och samhällsnyttiga tjänster.

̶ Man ska fråga sig vilka data som finns att publicera och vilka tillämpningar de kan användas till, säger Tony McCarrick.

Det går naturligtvis att vända på den strategin och börja fundera på vilka tillämpningar som är vettiga och sedan göra en inventering av data som behövs för dem. Eller att fundera på vilka data som finns och vilka tillämpningar som behövs samtidigt. Den springande punkten är att arbetet med öppna data med fördel drivs av nyttoeffekter. Det ska inte vara grundat på ett abstrakt principbeslut om att ”öppna data är bra”.

Och öppna data fyller också sin plats i ett större sammanhang:

̶ Vi har identifierat några huvudprocesser i arbetet med digitalisering och hantering av öppna data är en av dem, säger Tony McCarrick.

Hur har det gått med projektet med öppna GIS-data?

̶ Förstudien gjorde i våras och publiceringen av öppna GIS-data med den nya plattformen lanserades i slutet av 2018. Det har inte varit ett personalkrävande arbete alls och det har inte krävts någon speciell kompetens eller utbildning för dem som har jobbat med projektet.

Vad händer nu?

̶ Nu undersöker vi var det finns data i kommunen. Vi som jobbar med digitalisering hjälper sedan folk att publicera data med Entryscape. Och vi måste naturligtvis jobba med allmänna aspekter som informationssäkerhet.

Ett pågående projekt finns på en skola där man jobbar med att använda GIS-data i Minecraft. Det låter spännande att använda riktiga geografiska data i virtuella världar som kan byggas av barn och ungdomar.

Det ska bli intressant att se vad som händer med öppna data i Södertälje. En sak är klar, det underlättar att ha eldsjälar med i bilden, vilket Södertälje har i sina GIS-ingenjörer.

Kontakta oss för att få hjälp att komma igång med din publicering av öppna data.

 

Gävle kommun och öppna data

Gävle kommun och öppna data

Gävle kommun har nyligen börjat publicera öppna data. Bland de datamängder som Gävle nu publicerar finns kommunens baskartor/primärkartor, skoldata för både kommunala och privata skolor samt olika nyckeltal. På kommunens webbplats har de dessutom publicerat alla öppna data på en inbäddad PSI-datasida. Vi fick en pratstund med Marie Nilsson som arbetar som digital strateg i Gävle kommun.

Hej Marie, vad är det du arbetar med?
Jag arbetar som programansvarig för Gävle kommuns digitaliseringsarbete, “Digital förnyelse”. Det innebär att vi driver och samordnar digitala initiativ som ger medborgare och företagare bättre tjänster och service. Vårt fokus är inte tekniskt utan snarare att utveckla nya och smartare arbetssätt för att skapa nya tjänster och för att optimera de vi redan erbjuder. Det här gör vi genom att utnyttja möjligheterna med digitalisering för att uppfylla medborgarnas krav och önskemål på kommunen.

Vad var anledningen till att ni började titta efter lösningar för publicering av öppna data?
Vi ville komma igång snabbt och tänka stort men börja smått. Vi tänkte att det var bäst att dra nytta av vad andra gjort så att vi slipper uppfinna hjulet igen. Vi ville helt enkelt fokusera våra resurser på rätt saker.

Marie Nilsson

Marie Nilsson

Hur kom det sig att Entryscape hamnade på listan över möjliga leverantörer?
Vi gjorde en omvärldsbevakning och hittade EntryScape som erbjöd en lösning vi tycker är bra. Särskilt som den också ger spridning till nationella och internationella kanaler. De här datamängderna är väldigt viktiga för Sverige. Vi vill vara transparenta och dela med oss av data vi har. Vi valde Entryscape för att den erbjöd en lösning som är enkel att hantera, både för publicering och förvaltning över tid.

Vad uppskattar du mest med införandet av Entryscape?
Jag tycker att det var värdefullt med en utomstående expert som delar med sig av erfarenheter från andra kommuner och myndigheter. Vi började med en workshop som snabbt fick alla våra medarbetare på banan.

För oss var det viktigt att komma igång snabbt. Vi har haft detta på agendan i en längre tid och när vi väl bestämde oss ville vi komma igång så fort som möjligt. Det finns nyttor redan nu men de stora nyttorna uppkommer ju framförallt när det är många kommuner i landet som publicerar öppna data.

Vad är resultatet så här långt?
Vi öppnade upp detta den 27 november 2018 (tre veckor innan denna intervju gjordes) och har inte marknadsfört det ännu. Hemnet har dock redan fått positiva reaktioner på att data om våra skolor nu visas i samband med deras bostadsannonser.

Har det funnits några överraskningar eller utmaningar under processen?
Nej inga stora utmaningar, det har generellt varit positiva reaktioner. I vissa fall har det varit lite bökigt att identifiera vem som äger olika data. Det har varit lite detektivarbete att hitta vissa informationsägare men alla har varit hjälpsamma och bidragit i arbetet.
Vad skulle du ge för råd till andra som ska göra samma resa som ni gjort?
Jag tycker att mycket handlar om att bevaka vad som händer i omvärlden och lära av vad andra har gjort. Det finns olika nätverk eller intresseorganisationer man kan engagera sig i. Arbetar man mycket med geografiska data, som vi har gjort, är t. ex. Geoforum en bra generell kanal.

Hur ser planerna ut för er nu?
Vi vill publicera fler datamängder. Vi har redan kandidater för detta men har ännu inte fattat beslut om vilka vi ska prioritera. Vi tänker också göra om vår nuvarande projektorganisation till en linjeorganisation för det fortsatta arbetet. Och så ska vi ju förstås informera kommunens medarbetare och medborgare om de nya tjänster vi erbjuder. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta vidare med mitt uppdrag!

Vi tackar Marie och Gävle för att de vill dela med sig om sin väg till bättre service till kommunens invånare och ökad transparens med hjälp av öppna data. Vi önskar förstås också lycka till med det fortsatta arbete. Är du nyfiken på vad Gävle gjort så här långt? Här kan du se de datamängder som Gävle publicerar: https://www.gavle.se/service-och-information/om-gavle-kommun/oppna-data/

Kontakta oss gärna om du också vill komma igång med publicering av öppna data i din kommun eller myndighet.

Gävlestrand

Gävlestrand

Om Gävle kommun
Gävle är en residensstad vid havet med gemytlig atmosfär, stark utveckling och ett bra läge nära internationell flygplats och storstadsregion.

 

Riksarkivet

Riksarkivet

Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Riksarkivets huvuduppdrag är att säkerställa samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning som garanterar innehåll, sammanhang och äkthet. Arkiv bevaras för att användas och en ökad användning är Riksarkivets främsta drivkraft.

Riksarkivet använder EntryScape i flera områden.
I sitt uppdrag att driva öppna data i Sverige har Riksarkivet använt EntryScape Registry och Blocks för att bygga en lättanvänd portal, öppnadata.se, och en 100% självservice-miljö för datapublicister, registrera.oppnadata.se. Se vår bloggpost Öppna data – nu i ett format som är användbart för alla.

Kulturarvs-kopplat material i TORA, ett topografiskt register, görs nu som länkade data. Det är ett radikalt sätt att förenkla användningen av arkivdata på nätet. Läs om TORA här.

Lidingö stad

Lidingö stad

Lidingö stad – The municipality of Lidingö

ENG Summary
Summary: Lidingö Municipality, named as Lidingö stad is a municipality east of Stockholm in part of Metropolitan Stockholm. Lidingö has over 45 000 inhabitants and is located on the island of Lidingö. With a long history in publishing open data, Lidingö in the spring of 2017 took the decision to migrate all open datasets to EntryScape Catalog. The key drivers were to get a viable management process and publishing of open data to data portals.

The municipality of Lidingö have increased the open data publishing after selecting EntryScape Catalog as open data solution. After just three months of work Lidingö is now the biggest data publisher among the Swedish municipalities and more datasets are on the way. Lidingö choose EntryScape due to the built in support process for open data and the simplicity to create new API:s with a simple click.

Lidingö stad fortfarande största publicerande kommun

En av de tidiga publicisterna av öppna data i Sverige, Lidingö stad, ökar nu takten i sitt arbete. Med fler datamängder, större spridning, nya API:er och användande av nationella specifikationer når nu stadens öppna data en mycket större publik i Sverige och Europa. Med EntryScape Catalog publicerar Lidingö stad idag flest öppna data av alla Sveriges kommuner. 

Redan 2014 började Lidingö stad publicera öppna data. Då skedde det på egen webbplats och så småningom även på Stockholm stads dataportal. Då Lidingö började publicera så saknades en svensk nationell dataportal och även en standard för att beskriva data. Detta hindrade inte en pionjär och Lidingö gjorde tidigt över tjugo datamängder tillgängliga.

Bild på Marcus Molin och Björn Söderlund som driver Öppna data på Lidingö

Björn Söderlund, Utvecklingschef Lidingö stad: “Vi insåg tidigt att öppna data är ett naturligt och självklart sätt att skapa öppenhet och transparens och samtidigt stödja innovation. Vi var delaktiga och drev arbetet med öppna data från början både nationellt och regionalt. Med enkelhet i fokus och ett tight team visade vi att det går att göra flera datamängder öppna relativt enkelt.”

 

 

Marcus Molin och Björn Söderlund – driver Öppna data framåt på Lidingö

Lidingö ville nu få bättre spridning av sina datamängder nationellt och internationellt, samtidigt som man ville behålla enkelheten. Valet blev EntryScape Catalog som molntjänst från MetaSolutions. Den mötte alla tekniska krav och ger dessutom en komplett förvaltningsprocess. Allt är nu möjligt när bättre stöd för öppna data finns i och med en nationell dataportal, (öppnadata.se) samt en standard för metadata (DCAT-AP).

 

Bild på Lidingö stads skolor på Hemnet

Skoldata som öppna data

Björn Söderlund: “I vårt val av lösning valde vi också en partner, MetaSolutions. Tillsammans med dem kan vi utveckla våra öppna data vidare. Ett bra exempel vad detta ger möjlighet till är initiativet för skoldata som MetaSolutions och Hemnet gjort tillsammans och delat med sig av. Vi kunde snabbt publicera en datamängd som omedelbart används.”

I och med skoldatapubliceringen så finns nu Lidingö’s skolor med i sökningar på Hemnet. Det är primärdata och ger direkt access för en bostadssökande att borra ned i detaljer kring sitt val av nytt boende. Skoldata specifikationen är tillgänglig för alla.

 

 

Effektiv och enkel lösning

Efter att EntryScape introducerats kan Lidingö enkelt göra mer nytta utan att ha ökat sina förvaltningskostnader. Nu med checklistor i EntryScape för att kunna utvärdera nya datamängder såväl som att enkelt kunna förvalta sina öppna data vidare. Även avancerat stöd för att skapa och förvalta API:er är i bruk.  

Marcus Molin- Systemansvarig: “När vi lägger upp datamängder till EntryScape så kan vi också skapa nya API:er till våra data otroligt enkelt. Ett API med ett knapptryck av det som bara var Excel förut. Format som jag som tekniker vet att utvecklare uppskattar.”

Eric Hjelmestam, MetaSolutions: “Att få jobba med någon som har lång erfarenhet inom öppna data är både kul och utmanande. För oss blev detta ett eldprov på om EntryScape Catalog har en så effektiv förvaltning som vi hoppats och vi är glada att se att vi klarar göra mycket mer nytta med samma insats. Vi är stolta att fått hjälpa Lidingö att sprida sina data internationellt.”

 

Bild från PSI översikten i Sverige

Idag finns Lidingös öppna data på EU portalen samt på öppnadata.se. Lidingö har migrerat alla datamängder till EntryScape Catalog och lanserat en helt ny PSI sida, lidingo.se/psidata med automatisk uppdatering av datamängder.

Sedan introduktionen av EntryScape Catalog har Lidingö gjort flera nya publiceringar och är idag största kommun med 47 publicerade datamängder. Fler är under framtagning. 

 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Eric Hjelmestam, MetaSolutions AB, +46 707 21 34 49, mail: eric@metasolutions.se

Björn Söderlund, Lidingö stad, +46 8 731 30 75, mail: bjorn.soderlund@lidingo.se

Om MetaSolutions

MetaSolutions utvecklar och säljer innovativa lösningar för avancerad informationshantering baserat på senaste web arkitekturer och Länkade Data teknologer. Lösningarna erbjuds som molntjänster. Kunderna finns i både privat och offentlig sektor. MetaSolutions grundades 2011 som en spinn-off från forskning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan samt Uppsala Universitet.  

www.metasolutions.se

Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


www.lidingo.se

Skövde kommun

Skövde kommun

Skövde kommun går i bräschen för öppna data

Öppna data och öppen källkod är hett. När vem som helst helt fritt kan börja använda och experimentera med olika datakällor skapas nya, kreativa innovationer som kan ha stark effektiviseringspotential i offentlig sektor, och som i sin tur kan leda till positiva samhällsekonomiska effekter.

Tack vare gemensamma standarder och nya data-policys blir öppen data genast oumbärlig för myndigheter, kommuner och landsting. En offentlig aktör som tidigt insåg verkliga värdet av att använda öppna data är Skövde kommun.

Skövde har tagit ett stort steg mot att bli en av Sveriges öppnaste kommuner. Genom sitt pionjär-projekt har kommunen både lyckats med att göra data enligt EU-standard tillgänglig för medborgare och näringslivet, men också skapat stor uppmärksamhet kring sin satsning.

Skövde kommun har släppt sina första öppna datamängder och fortsätter nu med att lansera maskinläsbara data i format som är specifikt anpassade för dem som på allvar vill forska i och utveckla nya typer av digitala tjänster. Det första steget i den satsningen är att förse utvecklare med ett enklare sätt att komma åt jämförelsetal kring bland annat skolor och äldrevård i kommunen. På kommunens webbplats finns numera en katalog som innehåller listor på de datakällor som är fria för alla att använda.

På sikt kommer tänket och arbetssätten kring öppna data att beröra de flesta av kommunens verksamhetsområden, säger Fredrik Edholm, IT-chef vid Skövde kommun.

Det finns redan nu nya, kommersiella tjänster som använder kommunens öppna data. I ett nära samarbete med MetaSolutions har till exempel bostadssajten Hemnet tagit fram en specifikation för hur skolinformation kan publiceras som öppna data. I katalogen går det att mata in allt från skolans namn och var den ligger till hur många elever som skolan kan ta emot varje termin. Katalogen, som listar alla skolor i Sverige, får återanvändas fritt för alla kommuner. Hemnet använde Skövdes skoldata i anslutning till en bostadsannons som ger bostadsspekulanter en exakt anvisning om hur nära huset eller lägenheten olika skolor i kommunen ligger.

Hemnets idé visar att innovationsmodellen för öppna data gör data-användaren, i det här fallet Hemnet, lika viktig som den som äger själva datat, dvs. Skövde kommun.

skovde-bild-2

– Vi har bevakat området och fattat ett strategiskt beslut om att det nu är dags att släppa all vår data fri så att vi kan skapa mer nytta för invånarna, avslutar Fredrik Edholm i en intervju i Skaraborgs Allehanda.

Vid sidan av att utveckla nya kommersiella tjänster kan öppna data användas för att
effektivisera organisationer inom offentlig sektor, både spara på kostnader men också att snabbare få ut informationstjänster som innebär fördelar som till exempel medborgardelaktighet eller samarbeten mellan andra samhällsaktörer.