Guide: Metoder och krav vid upphandling av systemstöd för öppna dataprojekt

Guide: Metoder och krav vid upphandling av systemstöd för öppna dataprojekt

Reglerna för upphandling kring öppna data kan vid första anblick verka obefogat bökiga, framförallt vad gäller systemstöd. Vi tagit fram en översikt som förhoppningsvis sprider ljus över hur en myndighet eller kommun kan upphandla verktyg som stöd för ett öppna data-projekt.

Som leverantör av tjänster och IT-stöd så får vi ofta frågor om var och hur upphandling kan göras. Det finns flera möjliga sätt och de kan variera från fall till fall, men de flesta upphandlingar följer ungefär samma process.

Fyll i formuläret så skickar vi guiden ”Metoder och krav vid upphandling av systemstöd för öppna dataprojekt” till dig!

Guide: 7 saker du måste veta för att lyckas med öppna data.

Guide: 7 saker du måste veta för att lyckas med öppna data.

7-saker-(1)

Städer, myndigheter och andra har under många årtionden samlat in och lagrat stora mängder användbara data som är värdefull för den breda allmänheten, företag och andra intressenter att ta del av. Fram till helt nyligen var dock de flesta data inlåsta i digitala ”arkivskåp” och lämnas bara ut när någon specifikt frågade efter dem. Och då kanske på papper. Nu, tack vare digitaliseringen, ser det lite annorlunda ut.Genom att öppet dela med sig av data kan en publik aktör ge fri tillgång till sina datamängder – data som kan användas för kollaborativ digital innovation och tjänsteutveckling som sen leder till smarta lösningar för grundläggande och ibland akuta samhällsutmaningar. I Sverige finns det redan en lag på att kommuner och andra offentliga aktörer ska öppna upp sin data, vilket betyder att frågan inte är om, utan hur de göra. För att hjälpa kommuner och andra intressenter av öppna data har vi sammanställt en enkel frågor-och-svar-lista hur man kan gå tillväga och vad man ska tänka på när man börjar med ett nytt öppna-dataprojekt.

Boka en demo med oss direkt – gratis, matnyttigt och användbart för den som vill komma igång!

1. Var ska man börja?

Det övergripande målet med att publicera data/information är att få människor att använda den, återanvända den och vara kreativa för att få fram nya lösningar med hjälp av data. Men att gå från insikten av värdet med öppna data till att faktiskt ta steget till att publicera den kan vid första anblick verka utmanande. Att sätta upp en komplett process för att börja publicera öppna data tar tid. Istället kan man börja enkelt, tänka långsiktigt och publicera stegvis med några få öppna dataset i taget för att bygga upp kunskap i hur det fungerar. Internetstiftelsen i Sverige har ett par rekommendationer på frågor att ställa sig:

  • Vilka data kan vi med relativt enkla medel publicera?
  • Vilka data är mest användbara för medborgarna?

Arbeta iterativt. Vartefter du fortsätter att publicera mer öppna data, kommer du mer eller mindre automatiskt etablera din process och få den på plats. Att publicera data är som att publicera annan digital information, det vill säga där folk redan befinner sig. Givetvis på din egen webbplats – men – hur många besökare har du där egentligen? Så det krävs även externa kanaler till exempel öppnadata.se som är vår nationella öppna data-portal. Där är det enkelt att både publicera och också söka efter relevant data samt skaffa en översikt över tusentals öppna datakällor.

7-saker-(2)

2. Vad kan man publicera?

Så mycket som möjligt. Det kan vara svårt att veta vilken data som är mest värdefull att göra tillgänglig. Därför är det en god idé att publicera allt du har. Men data kan vara ett tveeggat svärd. Var försiktig med att publicera data som kan vara skyddade av sekretess eller påverka personuppgiftslagen (PUL). Det är också viktigt att ha koll på den nya GDPR-förordningen som trädde i kraft 2018. Du kan göra det lätt eller svårt för dig – data låter komplicerat men kan vara något så enkelt som ett excel-ark eller något annat dokument. Det enklaste sättet att hitta kandidater är att inventera den data som ni redan har tagit fram själva. Troligtvis har ni redan publicerat en del någonstans på er webbplats.

7-saker-(3)

Låt oss hjälpa dig – vi visar hur det fungerar!

3. Standarder för publicering av öppna data

Det finns många datamängder och många olika standarder för publicering. I EU rekommenderas att man håller sig till den mest använda standarden DCAT-AP. Den är också standard för Sverige. Denna standard beskriver metadata och datakataloger för all öppen data och PSI förteckningar.

4. Ska vi utveckla själva eller köpa färdig lösning?

Du kommer behöva stödsystem för datapublicering och för förvaltning av data. Det finns olika sätt att komma igång med öppna data. Att utveckla själv är ett alternativ som du kan välja. Ofta görs de första insatserna i form av ett projekt, då systemstöd byggs i projektet vilket senare blir svårt att förvalta. Att tidigt räkna på utveckling och underhållskostnader är viktigt för att få ett arbete som kan förvaltas över tid.

5. Finns det några färdiga plattformar för öppna data?

Ja. För att göra det enkelt för organisationer har MetaSolutions utvecklat EntryScape Catalog. EntryScape Catalog är skapad med användarvänlighet i fokus och innehåller en arbetsprocess för att publicera och förvalta öppna data. Det finns mer information för att du ska kunna jämföra vår lösning med andra alternativ i vårt Whitepaper som du med fördel kan ladda ner här. Har du frågor direkt ska du naturligtvis kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller workshop så hjälper vi dig på bästa sätt. För att få mer inspiration kan du titta igenom publicerad data på öppnadata.se. Upptäck vad andra har gjort eller dyk ner i mer detaljerad information om hur man kan börja publicera. Det finns också en helt gratis testkatalog på vår webbplats – EntryScape Free! Och för all del – titta gärna på vår explainer-video för att få en snabb översikt vad Entryscape kan göra för dig och din organisation!

6. Hur har andra gjort?

För att dra nytta av andras erfarenheter och hålla kostnaderna nere kan man se till att arbeta fokuserat med och inspireras av datamängder som liknar de som andra redan har publicerat.

Lidingö kommun

Lidingö kommun var tidigt ute med publicering av öppna data. För att få spridning av sina datamängder både i Sverige och internationellt valde de att arbeta med oss på MetaSolutions och använda vår molnbaserade kataloglösning EntryScape. Den stora fördelen med Entryscape Catalog är att den är utvecklad för att möta alla tekniska krav och ger också en komplett förvaltningsprocess. Dessutom har Lidingö kommun publicerat allt på den nyöppnade svenska dataportalen öppnadata.se där stöd för DCAT-AP standard redan finns. Idag är Lidingö störst med 47 publicerade datamängder.

Skövde kommun

En annan offentlig aktör som tidigt insåg verkliga värdet av att använda öppna data är Skövde kommun som har tagit ett stort steg mot att bli en av Sveriges öppnaste kommuner. Genom sitt pionjär-projekt har kommunen både lyckats med att göra data enligt EU-standard tillgänglig för medborgare och näringslivet, men också skapat stor uppmärksamhet kring sin satsning. Även Skövde valde att arbeta med Metasolutions. På kommunens webbplats finns numera en katalog, baserad på Entryscape Catalog som innehåller listor på de datakällor som är fria för alla att använda.

Göteborgs Stad

Även Göteborg stad publicerar mycket offentlig information från 10 stadsdelsnämnder och 13 förvaltningar. Staden satsar nu på allt från workshops och publiceringsplattformar till öppna kartdata i Minecraft. Valet av bakomliggande system föll på Metasolutions EntryScape Catalog.

Skatteverket

Skatteverket beslutade 2016 att göra mer öppna data och fler API:er tillgängligt för företag och privatpersoner. Viktiga parametrar var kostnadseffektivitet, att det inte fick ta för lång tid, ta fokus från den dagliga verksamheten och att öppna data-processen snabbt måste bli en naturlig del i befintliga processer. Med hjälp av MetaSolutions har nu Skatteverket publicerat API:er och öppna data för bland annat skatt, grundavdrag, fastighetstaxering och rot/rut-avdrag.

Alla dessa startade med en heldags workshop och var sedan redo att publicera data!

7. Några fallgropar

Håll data aktuell och uppdatera ofta. Fundera på hur ofta ni ska publicera öppna data. Bäst är att få in datapublicering i de existerande arbetsrutinerna. Om du inte publicerar och uppdaterar med jämna mellanrum kan datamängderna glömmas bort – det är inte särskilt förtroendeskapande. Tekniken. Det kan ibland vara knepigt att extrahera data ur sina befintliga, interna system. Här kan du kontakta oss på Metasolutions för både råd och genomförande. Vi är specialister! Oanvändbar data. Ibland kan det hända att de datamängder som går att få ut inte kan användas. Det kan man kringgå genom att omvandla datamängderna till vanliga öppna standard format, som till exempel ren text, pdf-format eller csv-tabeller med flera.

Och nu då?

MetaSolutions håller workshops för att komma igång med publicering. Efter en workshop med oss har du publicerat data. Du har också en arbetsprocess, verktyg och all nödvändig kunskap för att sätta igång ditt öppna data-projekt! Varmt välkommen med dina frågor! Göra din analys av vilken väg du ska ta till öppen data. I vårt Whitepaper hittar du en kostnadsmodell för att jämföra olika alternativ över deras livscykel så du får en överblick över dina alternativa vägar att komma igång.

Bilder: Glenn Carstens-Peters och Farzad Nazifi