Riksarkivet

Riksarkivet

Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Riksarkivets huvuduppdrag är att säkerställa samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning som garanterar innehåll, sammanhang och äkthet. Arkiv bevaras för att användas och en ökad användning är Riksarkivets främsta drivkraft.

Riksarkivet använder EntryScape i flera områden.
I sitt uppdrag att driva öppna data i Sverige har Riksarkivet använt EntryScape Registry och Blocks för att bygga en lättanvänd portal, öppnadata.se, och en 100% självservice-miljö för datapublicister, registrera.oppnadata.se. Se vår bloggpost Öppna data – nu i ett format som är användbart för alla.

Kulturarvs-kopplat material i TORA, ett topografiskt register, görs nu som länkade data. Det är ett radikalt sätt att förenkla användningen av arkivdata på nätet. Läs om TORA här.

Lidingö stad

Lidingö stad

Lidingö stad – The municipality of Lidingö

ENG Summary
Summary: Lidingö Municipality, named as Lidingö stad is a municipality east of Stockholm in part of Metropolitan Stockholm. Lidingö has over 45 000 inhabitants and is located on the island of Lidingö. With a long history in publishing open data, Lidingö in the spring of 2017 took the decision to migrate all open datasets to EntryScape Catalog. The key drivers were to get a viable management process and publishing of open data to data portals.

The municipality of Lidingö have increased the open data publishing after selecting EntryScape Catalog as open data solution. After just three months of work Lidingö is now the biggest data publisher among the Swedish municipalities and more datasets are on the way. Lidingö choose EntryScape due to the built in support process for open data and the simplicity to create new API:s with a simple click.

Lidingö stad fortfarande största publicerande kommun

En av de tidiga publicisterna av öppna data i Sverige, Lidingö stad, ökar nu takten i sitt arbete. Med fler datamängder, större spridning, nya API:er och användande av nationella specifikationer når nu stadens öppna data en mycket större publik i Sverige och Europa. Med EntryScape Catalog publicerar Lidingö stad idag flest öppna data av alla Sveriges kommuner. 

Redan 2014 började Lidingö stad publicera öppna data. Då skedde det på egen webbplats och så småningom även på Stockholm stads dataportal. Då Lidingö började publicera så saknades en svensk nationell dataportal och även en standard för att beskriva data. Detta hindrade inte en pionjär och Lidingö gjorde tidigt över tjugo datamängder tillgängliga.

Bild på Marcus Molin och Björn Söderlund som driver Öppna data på Lidingö

Björn Söderlund, Utvecklingschef Lidingö stad: “Vi insåg tidigt att öppna data är ett naturligt och självklart sätt att skapa öppenhet och transparens och samtidigt stödja innovation. Vi var delaktiga och drev arbetet med öppna data från början både nationellt och regionalt. Med enkelhet i fokus och ett tight team visade vi att det går att göra flera datamängder öppna relativt enkelt.”

 

 

Marcus Molin och Björn Söderlund – driver Öppna data framåt på Lidingö

Lidingö ville nu få bättre spridning av sina datamängder nationellt och internationellt, samtidigt som man ville behålla enkelheten. Valet blev EntryScape Catalog som molntjänst från MetaSolutions. Den mötte alla tekniska krav och ger dessutom en komplett förvaltningsprocess. Allt är nu möjligt när bättre stöd för öppna data finns i och med en nationell dataportal, (öppnadata.se) samt en standard för metadata (DCAT-AP).

 

Bild på Lidingö stads skolor på Hemnet

Skoldata som öppna data

Björn Söderlund: “I vårt val av lösning valde vi också en partner, MetaSolutions. Tillsammans med dem kan vi utveckla våra öppna data vidare. Ett bra exempel vad detta ger möjlighet till är initiativet för skoldata som MetaSolutions och Hemnet gjort tillsammans och delat med sig av. Vi kunde snabbt publicera en datamängd som omedelbart används.”

I och med skoldatapubliceringen så finns nu Lidingö’s skolor med i sökningar på Hemnet. Det är primärdata och ger direkt access för en bostadssökande att borra ned i detaljer kring sitt val av nytt boende. Skoldata specifikationen är tillgänglig för alla.

 

 

Effektiv och enkel lösning

Efter att EntryScape introducerats kan Lidingö enkelt göra mer nytta utan att ha ökat sina förvaltningskostnader. Nu med checklistor i EntryScape för att kunna utvärdera nya datamängder såväl som att enkelt kunna förvalta sina öppna data vidare. Även avancerat stöd för att skapa och förvalta API:er är i bruk.  

Marcus Molin- Systemansvarig: “När vi lägger upp datamängder till EntryScape så kan vi också skapa nya API:er till våra data otroligt enkelt. Ett API med ett knapptryck av det som bara var Excel förut. Format som jag som tekniker vet att utvecklare uppskattar.”

Eric Hjelmestam, MetaSolutions: “Att få jobba med någon som har lång erfarenhet inom öppna data är både kul och utmanande. För oss blev detta ett eldprov på om EntryScape Catalog har en så effektiv förvaltning som vi hoppats och vi är glada att se att vi klarar göra mycket mer nytta med samma insats. Vi är stolta att fått hjälpa Lidingö att sprida sina data internationellt.”

 

Bild från PSI översikten i Sverige

Idag finns Lidingös öppna data på EU portalen samt på öppnadata.se. Lidingö har migrerat alla datamängder till EntryScape Catalog och lanserat en helt ny PSI sida, lidingo.se/psidata med automatisk uppdatering av datamängder.

Sedan introduktionen av EntryScape Catalog har Lidingö gjort flera nya publiceringar och är idag största kommun med 47 publicerade datamängder. Fler är under framtagning. 

 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Eric Hjelmestam, MetaSolutions AB, +46 707 21 34 49, mail: eric@metasolutions.se

Björn Söderlund, Lidingö stad, +46 8 731 30 75, mail: bjorn.soderlund@lidingo.se

Om MetaSolutions

MetaSolutions utvecklar och säljer innovativa lösningar för avancerad informationshantering baserat på senaste web arkitekturer och Länkade Data teknologer. Lösningarna erbjuds som molntjänster. Kunderna finns i både privat och offentlig sektor. MetaSolutions grundades 2011 som en spinn-off från forskning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan samt Uppsala Universitet.  

www.metasolutions.se

Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


www.lidingo.se

Skövde kommun

Skövde kommun

Skövde kommun går i bräschen för öppna data

Öppna data och öppen källkod är hett. När vem som helst helt fritt kan börja använda och experimentera med olika datakällor skapas nya, kreativa innovationer som kan ha stark effektiviseringspotential i offentlig sektor, och som i sin tur kan leda till positiva samhällsekonomiska effekter.

Tack vare gemensamma standarder och nya data-policys blir öppen data genast oumbärlig för myndigheter, kommuner och landsting. En offentlig aktör som tidigt insåg verkliga värdet av att använda öppna data är Skövde kommun.

Skövde har tagit ett stort steg mot att bli en av Sveriges öppnaste kommuner. Genom sitt pionjär-projekt har kommunen både lyckats med att göra data enligt EU-standard tillgänglig för medborgare och näringslivet, men också skapat stor uppmärksamhet kring sin satsning.

Skövde kommun har släppt sina första öppna datamängder och fortsätter nu med att lansera maskinläsbara data i format som är specifikt anpassade för dem som på allvar vill forska i och utveckla nya typer av digitala tjänster. Det första steget i den satsningen är att förse utvecklare med ett enklare sätt att komma åt jämförelsetal kring bland annat skolor och äldrevård i kommunen. På kommunens webbplats finns numera en katalog som innehåller listor på de datakällor som är fria för alla att använda.

På sikt kommer tänket och arbetssätten kring öppna data att beröra de flesta av kommunens verksamhetsområden, säger Fredrik Edholm, IT-chef vid Skövde kommun.

Det finns redan nu nya, kommersiella tjänster som använder kommunens öppna data. I ett nära samarbete med MetaSolutions har till exempel bostadssajten Hemnet tagit fram en specifikation för hur skolinformation kan publiceras som öppna data. I katalogen går det att mata in allt från skolans namn och var den ligger till hur många elever som skolan kan ta emot varje termin. Katalogen, som listar alla skolor i Sverige, får återanvändas fritt för alla kommuner. Hemnet använde Skövdes skoldata i anslutning till en bostadsannons som ger bostadsspekulanter en exakt anvisning om hur nära huset eller lägenheten olika skolor i kommunen ligger.

Hemnets idé visar att innovationsmodellen för öppna data gör data-användaren, i det här fallet Hemnet, lika viktig som den som äger själva datat, dvs. Skövde kommun.

skovde-bild-2

– Vi har bevakat området och fattat ett strategiskt beslut om att det nu är dags att släppa all vår data fri så att vi kan skapa mer nytta för invånarna, avslutar Fredrik Edholm i en intervju i Skaraborgs Allehanda.

Vid sidan av att utveckla nya kommersiella tjänster kan öppna data användas för att
effektivisera organisationer inom offentlig sektor, både spara på kostnader men också att snabbare få ut informationstjänster som innebär fördelar som till exempel medborgardelaktighet eller samarbeten mellan andra samhällsaktörer.

 

Kronofogden

Kronofogden

Kronofogden ser öppna data som en långsiktig investering i ett mer transparent och demokratiskt samhälle

Patrik Fälth. Bildkälla: Kronofogden

Kronofogden öppnar nu ännu fler datamängder. Det gör de för att på allvar svara upp mot allmänhetens, medias och inte minst andra offentliga aktörers behov av och intresse för myndighetens data.

Kronofogden tar fram statistik inom olika områden som skuldsättning, vräkning, betalningsförelägganden, brottslighet, konkurser och flera andra kategorier inom sitt specifika verksamhetsområde – data som nu tack vare satsningen på öppna data-publiceringar enkelt kan användas och återanvändas fritt, vilket i sin tur kan resultera i helt nya lösningar och tjänster baserat på myndighetens information.

Naturvårdsverket, Skatteverket och Göteborgs stad har tjänat som inspirationskällor under Kronofogdens öppna data-projekt. Målet var att hitta en långsiktig, stabil lösning som var enkel, som redan används av andra offentliga aktörer och att hitta en plattform där datat alltid är korrekt beskrivna enligt standarden DCAT-AP. En nyckelfärdig lösning var alltså ett viktigt kriterium. Myndighetens val föll därför på MetaSolutions EntryScape Catalog.

Patrik Fälth, huvudarkitekt och kontaktperson för öppna data på Kronofogden: “Vi undersökte relativt tidigt vilket lösningsstöd vi behövde både för att få enkelhet i det dagliga arbetet men också för att få långsiktighet i förvaltningen och undvika person-beroenden. I EntryScape kan vi skapa nya distributioner som APIer och starta arbetet med kandidater på nya datamängder, dvs. med undersökning om datamängden kan publiceras. MetaSolutions har också varit centrala för oss med sin domänkunskap om öppna data, behöver vi hjälp svarar de snabbt och precist”, berättar Patrik Fälth.

Mycket av Kronofogdens fokus har även legat på att ta fram en långsiktig, övergripande process för publicering vilket har resulterat i att myndigheten nu har en intern organisation med ett löpande uppdrag att fokusera på öppen data-publicering.
“Vi insåg tidigt att ett långsiktigt arbete krävde förankring och etablering av en organisation för öppna data, något vi gjorde 2017. Vi arbetade parallellt med att öka myndighetens kunskap samtidigt som vi tog fram processbeskrivningar, webbsida och verktygs-utbildningar för att tillgängliggöra datamängder.”

All öppen data från Kronofogden publiceras nu med automatik på den svenska portalen oppnadata.se, som även den är utvecklad av MetaSolutions. Från oppnadata.se sprids också Kronofogdens information vidare till den europeiska portalen för öppna data. Det material som tagits fram finns publicerat på kronofogdens webbplats.

”Idag har vi publicerat sex datamängder och har ett antal kandidater under utredning, vi har bara börjat!” avslutar Patrik Fälth.

Om öppnadata.se och EntryScape:

Öppnadata.se är byggd på ett av de vanligaste verktygen för webbpublicering –
WordPress. Det är Metasolutions EntryScape Registry och Blocks som gör det möjligt att bygga en portal på en standardiserad webbplattform. Portalen har stöd för PSI-förteckningar och samordnad publicering (i samma metadata-format DCAT-AP) med hjälp av en steg-för-steg-guide.

Vad Kronofogden, Skatteverket, Skövde kommun och Göteborgs stad har gjort kan vi också göra för dig. Kontakta oss för en workshop!

Om Kronofogden:

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Vår vision är: Alla betalar och ingen blir överskuldsatt.

Regeringens uppdrag till oss är att vi ska:
Bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv och motverka brottslighet.
Läs mer på: kronofogden.se/omoss.html

För mer information kontakta:

Eric Hjelmestam, MetaSolutions, eric@metasolutions.se , Tel: +46 (0) 707 213449
Patrik Fält, Kronofogden, patrik.falth@kronofogden.se

Försäkringskassan

Försäkringskassan

Försäkringskassan – en viktig del av samhällets fortsatta digitalisering

Försäkringskassan har öppnat upp sina data och statistik för att öka insynen, skapa sociala fördelar för allmänheten och öka insynen i myndighetens verksamhet. Att tillgängliggöra sin information blir också en naturlig förlängning av offentlighetsprincipen för Försäkringskassan.

Försäkringskassan
Bild: Wikimedia Commons

Teknik är viktig del i ett inkluderande samhälle. Medborgare och företag kräver numera att få bli delaktiga i utformandet av regler och policies, samt att få tillgång till olika tjänster som är direkt relaterade till deras dagliga liv eller verksamhet. Genom att öppna upp sin information förverkligar Försäkringskassan den visionen.

– Tillgång till förstahandsinformation med pålitliga ägare blir allt viktigare i dagens samhälle, säger Eric Hjelmestam, VD på MetaSolutions. För oss innebär det att erbjuda mer strukturerade och metodiska processer för datapublicering. Det är också därför vi har varit en integrerad del av utvecklingen av Försäkringskassans öppna datapublicering. Vi gör det möjligt med EntryScape, avslutar Eric Hjelmestam.

Försäkringskassans uppdrag är att fördela majoriteten av de förmåner som ingår i det svenska socialförsäkringssystemet. Att använda öppen data och publicera den på öppnadata.se är ett viktigt steg att öka allmänhetens insyn då det gör det bekvämare att få tillgång till myndighetens statistik. Försäkringskassan har i sin tur etablerat en egen kanal för att nå ut till och locka till sig teknikutvecklare.

– Man kan säga att öppna data är som att ha ett bord i en reception, där all information är tillgänglig för alla, säger Åsa Holmberg, som arbetar med projektet på Försäkringskassan.

Myndigheten publicerar nu sina öppna data med DCAT-AP-metadatastandard, och i dagsläget är det främst material i kommaseparerade värden (CSV). Försäkringskassans API:er kan alltså användas för att skapa ännu fler användbara tjänster och applikationer. Försäkringskassan uppmanar också företag, privatpersoner och utvecklare att ta kontakt med dem och ge förslag på vilken information de vill ha tillgång till. Det är bara att höra av dig och berätta vilken data Du vill ha!

Läs mer om EntryScape Catalog här.

För mer information kontakta:
Eric Hjelmestam, MetaSolutions, eric@metasolutions.se , Tel: +46 (0) 707 21 34 49.