Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

MetaSolutions har till Socialstyrelsen levererat ett projekt med utredning, prototyper och en rapport om hur man applicerar länkade öppna data.

Socialstyrelsen är en statlig myndighet i Sverige under social- och hälsovårdsministeriet.

Socialstyrelsen.se

Färdigheter

Upplagt på

2018-05-04