SKL, Sveriges Kommuner och Landsting

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting väljer EntryScape Catalog för publicering av öppna data

Med sikte på att skapa en process för att publicera och göra öppna data tillgängliga på den nationella svenska, och den Europeiska öppna data-portalen väljer SKL att arbeta med MetaSolutions och EntryScape Catalog.

SKL ville komma igång snabbt och redan några veckor efter påbörjat arbete hade de publicerat flera dataset med EntryScape Catalog. Samtidigt hade de också skapat en solid process för datainsamling och publicering av öppna data. 

”Vi kan nu arbeta systematiskt med öppna data. Från datainsamling till publicering av data. Vi måste själva leva som vi lär och nu har vi ett bra verktyg för detta.”

Anders Nordh, projektledare, avdelningen för digitalisering, SKL

 

Färdigheter

Upplagt på

2018-05-08