IIS – Internetstiftelsen i Sverige

IIS – Internetstiftelsen i Sverige

Internetstiftelsen i Sverige (IIS) är en oberoende organisation till gagn för allmänheten som främjar den positiva utvecklingen av internet i Sverige.

Sveriges öppna datahotell www.datahotell.se/ för fri öppen datapublicering körs på EntryScape Catalog.

iis.se

Färdigheter

Upplagt på

2018-04-25