Difi – Direktoratet for forvaltning og ikt

Difi – Direktoratet for forvaltning og ikt

Det norska nätverket för offentlig förvaltning och e-förvaltning (Difi – Direktoratet for forvaltning og ikt) driver ett pilotprojekt med EntryScape Catalog för hantering av datakataloger med hjälp av DCAT-AP.

difi.no

Färdigheter

Upplagt på

2018-04-28