5 digitaliseringsutmaningar inom offentlig sektor

I vårt kostnadsfria white paper gör vi en djupdykning i hur man kan hantera information på ett bättre sätt och erbjuda mer och bättre service, med en mindre arbetsinsats.

Du får bland annat ta del av:

  De fem främsta digitaliseringsutmaningarna.
  Hur data och information kan agera katalysator.
  Jämförelser mellan olika typer av lösningar.

Data som en del av lösningen

Mer än en tredjedel av Sveriges 290 kommuner förväntas redovisa ett minusresultat under 2019. Därtill står de inför svåra utmaningar som högre arbetsbelastning, kompetensglapp och digitalisering.

Men hur lyckas vi vända på skutan?

Ladda ned vårt white paper som, förutom att belysa utmaningarna, även ger konkreta förslag på hur delning av data kan utgöra en del av lösningen.