Förenkla datapubliceringen med EntryScape Catalog

 Skapa dina PSI-förteckningar och publicera öppna data 

Enkelt och korrekt enligt standarden DCAT-AP

Inbyggt arbetsflöde hjälper dig med hela processen

Med EntryScape Catalog får din organisation tillgång till ett användarvänligt verktyg för hantering, publicering och spridning av data för såväl öppna data som PSI-förteckningar. Med inbyggda checklistor och stöd för kommentarer finns en komplett process som underlättar publiceringen och förvaltningen av data. Vi gör det enkelt att komma igång och erbjuder det stöd som din organisation behöver. Molntjänsten är dessutom redo att användas från dag ett.
EntryScape Catalog workflow

Testa EntryScape Free och börja publicera dina första dataset kostnadsfritt

 Utvärdera nya datamängder – ”kandidater”

 • Inbyggda checklistor guidar dig genom hela undersökningsfasen
 • Samarbetsstöd – kommentarsfunktion möjliggör samarbete inom organisationen
 • Progress bar – visar hur långt du hunnit med aktuella dataset
 • Kontrollerad publicering – avgör själv när datamängden är redo att uppgraderas från kandidat till publikt dataset
Datasets in catalog

Se vår introduktions-video och lär mer om EntryScape Catalog

Snabb och flexibel metadatahantering

 • Fullt stöd för Svenska DCAT-AP
 • Lätt att anpassa till områdesspecifika standarder: GeoDCAT, StatDCAT, med flera.
 • Fördefinierade formulär underlättar för redaktörer och hjälper till att skapa bra beskrivningar
 • Terminologi plugin – märk dina data med de terminologier som du vill använda för din organisation, läs mer på EntryScape Terms 

Möjlighet att checka in data och skapa API:er

 • Lagring av filer –  gäller alla dataformat
 • Lägg upp en fil i tabellformat och generera API:er med endast ett enda klick

Publicera till externa portaler och webb

 • Kontrollerad publicering av dataset baserad på roller
 • Automatisk förteckning av dataset på egen webb: ”dinwebb.se/psidata”
 • En egen portal för presentation av metadata
 • Automatisk uppdatering till DCAT-AP portaler som öppnadata.se och europeiska dataportalen

Molntjänst – redo att köra igång från dag ett

 • Fullskaligt publiceringsverktyg med stöd för aktuella standarder
 • Gör det enkelt att publicera data med hög metadatakvalitet
 • Låg livscykelkostnad kräver ingen egen utveckling, egen IT eller investering.

Börja med dina PSI-förteckningar redan idag

Vi hjälper organisationer runt om i Europa att publicera och hantera data

EntryScape är en öppen källkodsplattform för informationshantering, byggd på Länkad Data teknologi.

Baserat på öppna standarder och med inbyggt stöd för svenska DCAT-AP standarden för metadatabeskrivningar

EntryScape Catalog bygger på W3C-rekommendationen DCAT och stödjer en rad regionala och nationella anpassningar till standarden som Europeiska kommissionens DCAT-AP. Den stödjer även GeoDCAT-AP, StatDCAT-AP och andra flerspråkiga formulär.

Sverige: DCAT-AP SE

Generic DCAT-AP, GeoDCAT-AP, StatDCAT-AP

Tyskland: DCAT-AP.DE

Norge: DCAT-AP NO

Danmark: DCAT-AP DK