Guide: Publicering av skoldata som Öppna data

MetaSolutions har tagit fram en guide för att hjälpa kommuner att komma igång med öppna data. Genom att följa guiden steg för steg blir det enkelt för den som ansvarar för skoldata att börja publicera öppna data enligt skoldataspecifikationen.

Lämna din mejaddess nedan, så skickar vi en länk med tillgång till hela guiden i pdf-format.

Så går du tillväga för att publicera öppna skoldata

En första publicering av skoldata med geografisk koppling kräver varken investering i system eller i egen webb. Den förutsätter heller inte att kommunen redan har publicerat öppna data sedan tidigare. Skoldata kan vara den första datamängden som kommunen publicerar som öppna data. Guiden hjälper dig hela vägen från framtagande av skoldata till registrering på den nationella portalen för öppna data, öppnadata.se.

1. Ta fram informationen i lämpligt dataformat
Verksamhetsansvariga för skolor och förskolor har vanligen möjlighet att leverera data enligt specifikationen ovan i tabellformat. Eventuellt kan viss manuell bearbetning behöva göras i Excel.
Exempel på utseende för liknande tabell:

Här kan du läsa mer om specifikationen för öppna skoldata

2. Vid behov berika informationen med kartpositioner
Beroende på hur källdatan presenteras kan informationen behöva kompletteras. Ofta saknas koordinater till skolorna och de kan behöva kompletteras med kartpositioner utifrån aktuella gatuadresser. Det finns flera enkla sätt att göra detta. Ett exempel på smidigt verktyg är batch geocoding https://batchgeo.com.

Så gör du: Kopiera in kolumnen med adresser i verktyget som sedan genererar två kolumner med koordinaterna för respektive adress. Det tar bara någon minut för systemet att generera dessa. Några kan behöva korrigeras för hand efteråt. Sedan är det bara att kopiera tillbaka koordinat kolumnerna med rätt kolumnnamn till ursprungsfilen.

3. Beskriv och publicera som öppna data
För att publicera en datamängd som öppna data och göra den tillgänglig för användare krävs att den publiceras i ett format som kan registreras av den nationella portalen för öppna data, öppnadata.se.

För att förenkla publicering till öppna data portalen finns gratistjänsten datahotell.se. Datahotell.se tillhandahålls av internetstiftelsen, IIS och baseras på MetaSolutions plattform EntryScape. I verktyget kan du enkelt beskriva och publicera data. Det finns även stöd för att skapa API av tabelldata. Du kan publicera upp till tre datamängder kostnadsfritt. Se mer information i avsnittet nedan “Att använda datahotell.se”.

Om din organisation redan har tillgång till ett verktyg för att beskriva data för publicering på öppnadata.se kan du fortsätta använda det befintliga systemet och då kan du gå direkt till avsnittet om hur du publicerar dina data på oppnadata.se.

Här hittar du den tekniska Specifikationen för skoldata med geografisk koppling http://lankadedata.se/spec/skoldata

Att använda Datahotell.se

1. Logga in eller skapa ett nytt konto
Gå in på: https://katalog.datahotell.se/edit/ och börja med att lägga till en användare eller skapa ett nytt konto.

2. Skapa en datakatalog
När du har loggat in är det enkelt att skapa en katalog som har din aktuella organisation som namn och utgivare.
Skapa katalogen genom att trycka på “lägg till katalog”.
 

3. Lägg till ny datamängd och beskrivning
Skapa en ny “datamängd” och beskriv den med de rekommenderade fälten i formuläret.
Förslagsvis gör du både en svensk och engelsk beskrivning, se flikarna för obligatorisk och rekommenderad metadata.

4. Ladda upp aktuell fil och skapa en distribution
Skapa en distribution genom att ladda upp filen med skoldata. Hitta och välj en fil genom att klicka på Browse.
Välj den aktuella CSV filen med skoldata och klicka sedan på upload. Tänk på att även beskriva distributionen.

5. Skapa och aktivera API
Välj “hantera” filen och dess API och koppla sedan det aktuella datasetet genom att välja “Lägg till för existerande dataset”.
Genom att aktivera API status ger du ett maskinläsbart format JSON till den som vill använda din data.

6. Publicera dina data
När du är färdig med alla steg rekommenderar vi att du gör en sista granskning. Börja med att publicera din katalog och sedan de enskilda datamängderna som du vill ge access till. Publicerad status ser ut som nedan:

7. Kopiera katalogens address inför publicering på öppnadata.se

När beskrivningen är klar är katalogen redo att registreras på öppnadata.se. Det som återstår att göra är att kopiera adressen till katalogen. Katalogens unika adress hittar du under “Åtkomst” och adressen följer strukturen: https://katalog.datahotell.se/store

Så publicerar du din data på öppnadata.se

1. Sök upp din organisations användarnamn
Alla offentliga organisationer i Sverige har tilldelats en användare för att kunna publicera data på öppnadata.se.
Om du har tillgång till din organisations användarnamn, men det är första gången du använder portalen, börja med med att gå till administrationsgränssnittet: https://sandbox.oppnadata.se och gör en återställning av lösenordet genom att ange “glömt lösenordet” för användaren. Följ sedan det autogenererade mailet som skickas och logga in.  Använd annars de guider som finns för hjälp eller kontakta vidareutnyttjande@riksarkivet.se för support.

 

 

 

 

2. Logga in och uppdatera datakatalogens address
Det som återstår att göras i “sandbox” är att uppdatera adressen till din organisations datakatalog. Gå in på menyn “Edit harvest details” och ange adressen till den katalog som du skapat tidigare på datahotell.se.

3. Datakatalogen skördas automatiskt
Nu är rätt adress till katalogen angiven och öppnadata.se kommer att “skörda” den aktuella katalogen och din organisations data blir däremd synlig på den nationella portalen. Det kan ta upp till ett dygn innan den första publiceringen visas. Datatagaren, i detta fallet Hemnet kommer att börja använda era skoldata så snart de kan. Notifiera oss gärna när du har gjort en publicering, så hjälper vi till att snabba upp processen. contact@metasolutions.se

Om du har fler frågor om hur du går tillväga – kontakta oss på contact@metasolutions.se.