Om Rasmus Hallgren

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Rasmus Hallgren skapat 57 blogginlägg för.

Spara en minut med öppna data och rädda tusentals liv

En färsk EU-rapport visar hur öppna data på flera olika konkreta sätt kan bidra till att rädda liv. Ett exempel är bättre information om var olyckor inträffar, vilket underlättar för ambulanspersonal.

Spara en minut med öppna data och rädda tusentals liv2020-05-13T08:33:11+02:00

Öppna data genererar jobb och tillväxt – en ljuspunkt i varselvågen

När varslen ökar och ekonomin synes vara i fritt fall och farhågorna om långvarig och hög arbetslöshet växer ser öppna data ut att lätta upp stämningen. En ny omfattande rapport förutspår nästan en miljon nya jobb i EU tack vare öppna data, till 2025.

Öppna data genererar jobb och tillväxt – en ljuspunkt i varselvågen2020-05-13T08:36:58+02:00

MetaSolutions stödjer Hack the Crisis

Vi ställer både EntryScape Catalog och vår expertis till förfogande för de som vill dela data under den period vi har kritisk smittspridning av Covid-19. Vi hoppas med detta stödja det Hack som planeras nu och även annan analys av data som kan göras.

MetaSolutions stödjer Hack the Crisis2020-04-02T08:55:45+02:00