Öppna data kan bidra till bättre samhällsservice och till att skapa arbetstillfällen. Men då måste de användas, och för att kunna användas måste de publiceras. Det behöver inte vara svårt alls att publicera data. Det räcker med en endags workshop för att komma i gång.

På ett principiellt plan är öppna data redan en vinnare. Av rang. De flesta inser nyttan med att göra data om det svenska samhället tillgängliga för alla. Ändå har inte användningen av öppna data kommit i gång ordentligt i Sverige.

Vad beror det på? Och vad kan man göra åt det?

Det beror till stor del på upplevda hinder, vilket leder till långdragna diskussioner om hur öppna data ska hanteras. Resultatet blir att vinsterna med öppna data inte realiseras.

Men i själva verket är det enkelt att komma i gång med publicering av öppna data. Många av de upplevda hindren är enkla att bemästra.

Det största upplevda hindret torde vara att alla projekt med ordet ”data” i namnen känns stora och tungrodda. Men så behöver det inte vara, man kan välja själv. Börja med en liten datakälla som det finns känd efterfråga på. Bjud in de som är intresserade i projektet. Välj ett enkelt verktyg, eller en enkel tjänst, för att hantera datakällor och api:er (de tekniska gränssnitten för data).

Meta Solutions erbjuder en endags workshop, efter vilken man är i gång med att publicera data.

Ett projekt för att publicera öppna data behöver inte klämmas in i en stor och komplex IT-strategi. Personalen på IT-avdelningen behöver inte slita ut sig. Det behövs ingen specialiserad kompetens eller utbildning. Underhåll och förvaltning av systemet kan hållas till ett minimum då molntjänster finns. För att hantera ett par publiceringar fortlöpande handlar det om minimala insatser, kanske en timme en gång i halvåret.

Om en första, mindre, publicering av öppna data blir framgångsrik är det kanske läge för stora strategier och fler deltagare i arbetsgrupper. Men då finns motivationen för sådana insatser.

Hur mäter man framgång för en publicering av öppna data? Ett mätetal är hur mycket de data som publiceras används, till exempel av hur många företag och organisationer. Ett mer indirekt mått är vad publiceringen gör för bilden av den egna organisationen. Det är viktigt att använda modern teknik i verksamheten, inte minst vad gäller rekrytering av yngre personal.

Andra framgångsfaktorer kan vara att data nagelfars av utomstående, du kan alltså få hjälp att förbättra kvaliteten för dina data. Dessutom tydliggörs behoven av data. I idealfallet leder en publicering till arbetstillfällen hos, och bättre samhällsservice från, externa aktörer.

Den kanske mest intressanta framgångsfaktorn är vad arbetet med att publicera egna data gör för attityden till dataanvändning i stort. Det är troligt att hantering av egna data gör att det känns naturligare att använda andras data på smarta sätt. Givetvis kan din organisation bli användare av både sina egna och andras data.

För att använda en kanske sliten klyscha: mindre snack och mera verkstad. I klartext: ägna inte tid åt att sitta i möten och diskutera svårigheter med öppna data. Lägg i stället tiden på att publicera data och på att samla in erfarenheter från publiceringen.

Att det är möjligt att komma i gång snabbt med öppna data har bevisats i ett närliggande land

I Storbritannien lanserades den offentliga sajten data.gov.uk 2010, på vilken öppna data görs tillgängliga. I Sverige kom vi i gång fyra år senare. I dag publiceras öppna data av 1 422 av de cirka 1 600 offentliga organisationer i Storbritannien som bör publicera. I Sverige har 36 av cirka 660 tillhandahållit data.

Dataexplosionen i Storbritannien har fått positiva följder. Redan 2015 identifierade Open Data Institute 270 företag och organisationer som använde öppna data i sin verksamhet. Ett flertal företag skulle inte existera i dag utan tillgång till offentliga data.

Läs artikeln ”Sverige går miste om stora värden av öppna data – En jämförelse mellan Storbritannien och Sverige”.

Om det går att publicera öppna data i Storbritannien, så borde det gå även i Sverige. Det skulle precis alla vinna på, läs även artikeln ”Fråga dig inte vad data kan göra för dig, utan hur du kan publicera dina data.