23 till 25 maj kan du träffa MetaSolutions på konferensen Offentliga rummet i Göteborg. Kom förbi vår monter och se hur enkelt det är att komma igång med publicering av öppna data med EntryScape Catalog. Vi berättar gärna hur andra gjort samt visar hur din organisation.se/PSIdata-sida kan se ut.

Här ser du konferensprogrammet på Offentliga Rummet 2018.

OffentligaRummet_logo