Försäkringskassan har öppnat upp sina data och statistik för att öka insynen, skapa sociala fördelar för allmänheten och öka insynen i myndighetens verksamhet. Att tillgängliggöra sin information blir också en naturlig förlängning av offentlighetsprincipen för Försäkringskassan.

FSK logo

Teknik är viktig del i ett inkluderande samhälle. Medborgare och företag kräver numera att få bli delaktiga i utformandet av regler och policies, samt att få tillgång till olika tjänster som är direkt relaterade till deras dagliga liv eller verksamhet. Genom att öppna upp sin information förverkligar Försäkringskassan den visionen.

– Tillgång till förstahandsinformation med pålitliga ägare blir allt viktigare i dagens samhälle, säger Eric Hjelmestam, VD på MetaSolutions. För oss innebär det att erbjuda mer strukturerade och metodiska processer för datapublicering. Det är också därför vi har varit en integrerad del av utvecklingen av Försäkringskassans öppna datapublicering. Vi gör det möjligt med EntryScape, avslutar Eric Hjelmestam.

Läs mer om Försäkringskassans arbete med öppna data här.

Läs mer om EntryScape Catalog här.

För mer information kontakta:
Eric Hjelmestam, MetaSolutions, eric@metasolutions.se , Tel: +46 (0) 707 21 34 49.