Kronofogden öppnar nu ännu fler datamängder. Det gör de för att på allvar svara upp mot allmänhetens, medias och inte minst andra offentliga aktörers behov av och intresse för myndighetens data.

Kronofogden tar fram statistik inom områden som skuldsättning, vräkning, betalningsförelägganden, brottslighet, konkurser och flera andra kategorier inom sitt specifika verksamhetsområde. Detta är data som tack vare satsningen på öppna data-publiceringar enkelt kan användas och återanvändas fritt, vilket i sin tur kan resultera i helt nya lösningar och tjänster baserat på myndighetens information.

Läs mer om Kronofogdens arbete med öppna data här.

Kronofogden